Депозиттерге кепілдік беру

Депозиттерге кепілдік беру жүйесі

Кепілдік берілген өтемді төлеудің жаңа тәртібі туралы хабарландыру

Банктік шот жјне (немесе) банктік салым шартын жасасќан клиент-жеке тўлєаны хабардар ету