Эскроу шоты

Ақша қаражатына құқықтар Депонентке (сатып алушыға) тиесілі және банк бенефициарға (сатушыға) эскроу шотының шартында көзделген талаптар орындалған кезде ғана аударады.

 • Шоттағы қаражат өндіріп алудан, тыйым салудан және т. б. иммунитетке ие
 • Шарт талаптары орындалмаған жағдайда Депонентке (сатып алушыға) қаражатты қайтару
 • Эскроу шоты шартының талаптарына сәйкес Бенефициар ұсынған құжаттардың сәйкестігіне Банктің тәуелсіз бақылауы
 • Сіздің қаражатыңыз мәміле шарттары орындалғанға дейін банктің бақылауында болады

Шартта белгіленуі мүмкін мәміле параметрлері

 • Депозитке салынған қаражат сомасы
 • Бенефициарға ақша қаражатын беру үшін негіз болатын құжаттар тізбесі, ресімдеу тәртібі және оларды ұсыну мерзімі
 • Депоненттерге соманы аудару мерзімі
 • Банктің соманы бенефициарға аудару мерзімі

Банктің әрекеттері

 1. Банк эскроу шотының шартына сәйкес Бенефициар ұсынған құжаттардың сәйкестігін бақылайды.
 2. Мәміле талаптарын орындау және банкке барлық қажетті құжаттарды ұсыну фактісі бойынша Банк бенефициарға қаражатты дербес аударады.
 3. Банк эскроу шотын жабуды бенефициарға (сатушыға) қаражат аударылғаннан кейін дербес жүзеге асырады. Банкке қосымша құжаттарды ұсыну талап етілмейді.

Қолдану салалары

 • Жылжымайтын мүлік объектілерін, оның ішінде жер учаскелерін сатып алу немесе сату.
 • Тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді және зияткерлік қызмет нәтижелеріне құқықтарды сатып алу немесе сату.
 • Акцияларды, қатысу үлестерін сатып алу немесе сату.

Шот бойынша тыйым салу, тоқтата тұру, атқару парақтары бойынша есептен шығару

Жол берілмейді


Шот ашу үшін қажетті құжаттар