Шоттарды ашып, олар бойынша қызмет көрсету

Банк клиенттік шоттардың келесі түрлерін ашады:

Банк шоттары қазақстандық теңгеде, ресей рублінде және шетелдік валютада – АҚШ доллары мен Еврода ашылады:

  • заңды тұлғалар – резиденттерге, олардың филиалдарына, заңды тұлғалардың өкілдіктеріне және Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жеке кәсіпкерлер мен жеке кәсіппен айналысатын жеке тұлғаларға;
  • заңды тұлғалар – бейрезиденттерге, олардың филиалдары мен өкілдіктеріне, соның ішінде  Қазақстан Республикасында орналасқан шетелдік дипломатиялық және өзгедей ресми өкілдіктерге, олардың филиалдары мен өкілдіктеріне.

Шарттар және Шартқа қосылу туралы өтініштер (10.03.21 ж. бастап қолданыста болған)