Мұрағат

Шарттар және Шартқа қосылу туралы өтініштер (10.03.21 ж. бастап қолданыстағы)

Шарттар 29.10.2018 ж. бастап күшіне енеді.

Шарттар және Шартқа қосылу туралы өтініштер (18.01.19 бастап қолданыста болады).)

Қосымша 20.11.2018 ж. бастап күшіне енеді.

29.04.2014 жылдан 02.02.2015 жылға дейін қолданыста болған шарттар

02.02.2015 жылдан бастап қолданыстағы шарттар.

ДШБҰ үшін қолданыстағы шарттар