Бас комплаенс-бақылаушы

Банктің Комплаенс-бақылаушысының ресми интернет парағына қош келдіңіз. Комплаенс-бақылаушының айрықша құзыретіне комплаенс – тәуекелді басқару саясатын жүзеге асыруға бақылау, қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимылмен байланысты функцияларды орындау, сонымен қатар Қазақстан Республикасының заңнамасының, соның ішінде Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актілерінің талаптарын бұзудың салдарынан шығындардың (залалдардың) туындау тәуекелін азайту кіреді. Комплаенс-бақылаушы лауазымға Банктің Директорлар Кеңесімен тағайындалады, комплаенс – тәуекелді басқару бойынша оған жүктелген функцияларды орындау кезінде тәуелсіз мәртебеге ие болады. Келесілер туралы белгілі болған жағдайларда, әрбір адам Комплаенс-бақылаушыға жүгінуге құқылы:

  • Банктің немесе Банктің қызметкерінің Қазақстан Республикасының заңнамасының, соның ішінде Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актілерінің талаптарын бұзу оқиғалары туралы;
  • Банктің қызметкерлерінің қатысуымен сыбайлас жемқорлық құқық бұзу оқиғалары туралы;
  • банктік құпияны заңсыз жариялау оқиғалары туралы;
  • Банктің қызметкерлерінің қатысуымен мүдделер қақтығысы туралы;
  • Сіз Банкке жүгінген кезде ұшырасқан этикалық нормаларды бұзу туралы.

Комплаенс-бақылаушыға хабарлама жіберу үшін Сіз «Авторландырылған жүгіну» нысанын пайдалана аласыз. Осы нысанды пайдалану үшін төмендегі «Авторландырылған жүгіну» сілтемесімен өту керек. Осындай жүгіну міндетті түрде қарастырылады және Комплаенс-бақылаушының назарына алынады. Егер Сіз өзіңіздің жеке деректеріңізді көрсеткіңіз келмесе, Сіз «Анонимді жүгіну» нысанын пайдалана отырып анонимді хабарлама жіберуге құқылысыз. Комплаенс-бақылаушы бұндай жағдайда анонимді жүгінуді қарастыруға қабылдау жөніндегі құқықты өзінде қалдырады.

Дербес хабарлама
Анонимдік хабарлама