Берешегінің мерзімі өткен жеке тұлғалар бойынша қайта құрылымдауға өтінім

Несие бойынша қайта құрылымдау үшін өтінімді толтыру қажетҚұрметті Қарыз алушы!

"Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабының 1-1-тармағына сәйкес «1-1. Қарыз алушы – жеке тұлға банктік қарыз шарты бойынша міндеттемені орындау мерзімі өткен күннен бастап күнтізбелік отыз күн ішінде банкке (банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымға) баруға және (немесе) банктік қарыз шарты бойынша міндеттемені орындаудың мерзімі өтіп кетуінің себептері, кірістері және оның банктік қарыз шартының талаптарына өзгерістер енгізу туралы өтінішін негіздейтін басқа да расталған мән-жайлар (фактілер) туралы мәліметтерді қамтитын өтініш жазбаша нысанда не банктік қарыз шартында көзделген тәсілмен ұсынуға құқылы».


Қайта құрылымдауға өтінішті қарау үшін төменде берілген құжаттар тізбесін ұсыну қажет:

 • қарыз алушының қаржылық жағдайының нашарлағанын растайтын құжаттар (соңғы 6 (алты) айдағы жұмыс орнынан түскен кірістер туралы анықтама;
 • шартты бұзу туралы бұйрық;
 • шартты бұзу туралы анықтама;
 • шартты бұзу туралы белгісі бар еңбек кітапшасының көшірмесі;
 • медициналық құжаттар;
 • күтпеген шығыстарды, форс-мажорлық мән-жайларды растайтын құжаттар;
 • қарыз алушы – жеке тұлғаның соңғы салық кезеңі үшін жеке табыс салығы бойынша салық декларациясы, басқа);
 • қарыз алушының кредиттік шарт бойынша міндеттемелерін орындау мүмкіндігінің болуын көрсететін және оның табысын растайтын құжаттар (Зейнетақы төлеу жөніндегі мемлекеттік органның есебі;
 • жылжымайтын мүлікті жалдау шарттары және / немесе өзге де құжаттар).

Өтінішті қарау барысында банк қосымша құжаттарды сұрата алады.
Қайта құрылымдауға өтінім алғаннан кейін Банк 15 күнтізбелік күн ішінде банктік қарыз шартының талаптарына ұсынылған өзгерістерді қарайды.


Бұдан әрі жазбаша нысанда не банктік қарыз шартында көзделген тәсілмен банкке мыналар туралы (жайында) хабарлайды:

 1. банктік қарыз шартының талаптарына ұсынылған өзгерістермен келісу;
 2. банктік қарыз шартының талаптарын өзгерту жөніндегі өз ұсыныстарын;
 3. мұндай бас тарту себептерінің дәлелді негіздемесін көрсете отырып, банктік қарыз шартының талаптарын өзгертуден бас тарту.

Проблемалық берешек бойынша консультацияны 5050 тегін нөмірі бойынша алуға болады (6 санын басыңыз).