Банк Инсайдерлеріне

Аталған бөлімде Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ Инсайдерлік ақпаратының тізбегімен, Банк инсайдерлерінің құқықтары мен міндеттерімен және Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ инсайдерлік ақпаратымен байланысты, өзге де маңызды аспектілерімен танысуға болады.


Инсайдерлік операцияларды жасау туралы ескертулер қоса берілген нысан бойынша 3 (үш) күнтізбелік күннен кеш емес келесі тәсілдердің бірімен Банк ВТБ (Қазақстан) бағытталуы тиіс:
  • Электрондық хатпен мына мекен-жайға: insaider@vtb-bank.kz;

  • Пошта жіберлімімен;

  • Курьермен.

Пошта жіберлімі немесе курьермен жеткізу мына мекен-жай бойынша бағытталуы тиіс:

050040, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Банк ВТБ (Қазақстан), Тимирязев к-сі, 26/29.