Тәуекелдерді басқару

Жұмыс тұрақтылығы мен тиімділігін арттыру мақсатымен Банкте Банк жүктеніп отырған тәуекелдерді танылуын, бағалауын, олардың көлемі мен құрылымының шектелуін  қамтамасыз етуге арналған негізге банк тәуекелдерін (кредиттік, нарықтық, оралымдық және ликвидтік тәуекелдерін) басқарудың кешенді жүйесі жұмыс істейді.

Тәуекелдерді басқарудың ұйымдастырылу жүйесінің құрамына түрлі алқалы органдар мен құрылымдық бөлімшелер кіреді.