Қашықтықтан қызмет көрсету

Банк ВТБ (Қазақстан) Сізге қашықтан банктік қызмет көрсету жүйесін пайдалануды ұсынады.

Қашықтан қызмет көрсету арналары:


Қашықтан қызмет көрсету жүйесі арқылы клиенттер:
  • өз банктік шоттарын бақылау;
  • әр түрлі тауарлар мен қызметтерді төлеу;
  • банкішілік, банкаралық аударымдар жүргізу және өзге де операцияларды жүзеге асыру.