Қашықтықтан қызмет көрсету

Банк ВТБ (Қазақстан) Сізге қашықтан банктік қызмет көрсету жүйесін пайдалануды ұсынады.

Қашықтан қызмет көрсету арналары:

Қашықтан қызмет көрсету жүйесі арқылы клиенттер:

  • өз банктік шоттарын бақылау;
  • әр түрлі тауарлар мен қызметтерді төлеу;
  • Қазақстан банктерінің карточкаларына банкішілік және банкаралық аударымдарды, сондай-ақ Visa to Visa аударымдарын жүргізу және өзге операцияларды жүзеге асыру мүмкіндігін алады.