Мекенжайлар мен деректемелер

Байланыстар

Контакт-орталығы

5050 (Ұялы телефоннан тегін)

+7 (727) 330 50 50

Пошталық мекенжайы

A15T1C4, Алматы қ., Тимирязев к-сі, 26/29

Ұсыныстар мен ескертулер үшін

info@vtb-bank.kz

Деректемелер

СТН

600400599364

ОКПО

50507796

БСН

080940010300

ОКЭД

64191

Коды

14

БИК

VTBAKZKZ

Коршот

KZ06125KZT1001302062 в Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ-дегі БИК NBRKKZKX

Валютадағы деректемелер

Банк корреспондент

JSC VTB Bank, Moscow, Russia SWIFT: VTBRRUMM

Шот нөмірі

30111840455550000134

Банк корреспондент

VTB Bank (Europe) SE SWIFT: OWHBDEFF

JSC VTB Bank, Moscow, Russia SWIFT:VTBRRUMM

Шот нөмірі

0105265391

30111978855550000062

Банк корреспондент

VTB Bank (Europe) SE, Frankfurt am Main

SWIFT: OWHBDEFF

ACC: 0018708959 with

BANK: Citibank NA, London, BIC: CITIGB2L

Шот нөмірі

0105265425

Банк корреспондент

Банк Бенефициара:

Банк ВТБ (ПАО), Москва, Россия БИК 044525187,

30101810700000000187 ИНН7702070139

ИНН7702070139

Бенефициар: 30111810355550000170

ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)

Назначение: для зачисления на счет KZ…., наименование получателя, назначение…

Банк корреспондент

JSC VTB Bank, Moscow, Russia

SWIFT: VTBRRUMM

Корр.счет: 445559213220

В Bank of China Limited Shanghai Branch

SWIFT: BKCHCNBJS00

Шот нөмірі

30111156455550000006

Банк корреспондент

JSC VTB Bank, Moscow, Russia

SWIFT: VTBRRUMM

Корр.счет: 0017486421

В Citibank, N.A., London Branch * SWIFT: CITIGB2L

Шот нөмірі

30111036055550000005