Құжаттамалық аккредитивтер

Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ сыртқы сауда қызметіне қызмет көрсету саласында жетекші болып табылатын ВТБ тобына кіреді, міндеттемелері халықаралық қаржы шеңберінде сенімділікпен пайдаланылады, ал Топтың аккредитивтері және кепілдіктері сөзсіз шетел банктерімен және ұйымдарымен қабылданады (яғни қосымша кепілдіксіз немесе қамтамасыз етусіз).

Банк халықаралық есеп айырысуларды жүргізу кезінде қызметтердің толық спектрін ұсынады:

  • құжаттамалық аккредитивтер
     - аккредитивтердің кез келген түрлері, расталған, расталмаған, жаңартпалы, резервтік, трансферабельдік, қызыл ескертпемен, өтемақылы аккредитивтерді қоса алғанда және т.б.;
  • құжаттамалық инкассо
     – төлемді немесе құжаттардың акцептін алу бойынша.