Банктік корпоративтік құжаттарыБанк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ бөлшек бизнес бойынша операцияларды жүргізу тарифтері (базалық және жеңілдік) Банк Басқармасының 2021 жылдың 28 қыркүйегіндегі №55 Хаттамасымен бекітілді және де 2021 жылдың 04 қазанынан бастап қолданысқа енгізіледі.

Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ бөлшек бизнес бойынша операцияларды жүргізу тарифтері (базалық және жеңілдік) Банк Басқармасының 2021 жылдың 22 маусымындағы №35 Хаттамасымен бекітілді және де 2021 жылдың 01 шілдесінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ банктік және өзге операцияларды жүргізудің жалпы шарттары туралы Қағидаларға № 3 өзгерістер мен толықтырулар Банктің Директорлар кеңесінің 2021 жылғы 24 маусымдағы № 23/2021 шешімімен (бұдан әрі – №3 өзгерістер) бекітілді. Осы №3 өзгерістер Банктің Директорлар Кеңесімен бекітілген күннен бастап (2021 жылғы 08 шілдеден бастап) 10 жұмыс күні өткеннен кейін күшіне енеді.