Банктік корпоративтік құжаттары


Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ бөлшек бизнес бойынша операцияларды жүргізу тарифтері (базалық және жеңілдік) Банк Басқармасының 2021 жылдың 22 маусымындағы №35 Хаттамасымен бекітілді және де 2021 жылдың 01 шілдесінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ банктік және өзге операцияларды жүргізудің жалпы шарттары туралы Қағидаларға № 3 өзгерістер мен толықтырулар Банктің Директорлар кеңесінің 2021 жылғы 24 маусымдағы № 23/2021 шешімімен (бұдан әрі – №3 өзгерістер) бекітілді. Осы №3 өзгерістер Банктің Директорлар Кеңесімен бекітілген күннен бастап (2021 жылғы 08 шілдеден бастап) 10 жұмыс күні өткеннен кейін күшіне енеді.