Банктік корпоративтік құжаттары


Бөлшек бизнес бойынша операцияларды жүргізу үшін (базалық және жеңілдік) №10 өзгертулер мен толықтырулар Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ Басқармасының 2021 жылдың 20 сәуіріндегі №17 Хаттамасымен бекітілді және де 2021 жылдың 30 сәуірінен қолданысқа енгізіледі.

Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ-ның банкілік және өзге операцияларды жүргізудің жалпы талаптары туралы ережесіне № 2 өзгертулер мен толықтырулар Банктің Директорлар Кеңесінің 2021 жылғы 09 наурызындағы № 08/2021 шешімімен бекітілді (бұдан былай – № 2 Өзгертулер). Осы № 2 Өзгертулер, 2021 ж. 29 наурыздан бастап қолданысқа енгізіледі.