Жалпы шарттар туралы қағидалар мұрағаты

Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ банктік және өзге операцияларды жүргізудің жалпы шарттары туралы Ережеге №6 өзгерістер мен толықтырулар Банктің Директорлар кеңесінің 2022 жылғы 16 қыркүйектегі №40/2022 шешімімен (бұдан әрі – №6 өзгерістер) бекітілді. Осы №6 өзгерістер оларды Банктің Директорлар Кеңесі бекіткен күннен бастап күшіне енді (2022 жылғы 16 қыркүйектен бастап).

Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ банктік және өзге операцияларды жүргізудің жалпы шарттары туралы Қағидаларға №5 өзгерістер мен толықтырулар Банктің Директорлар кеңесінің 2022 жылғы 28 шілдедегі №34/2022 шешімімен (бұдан әрі – №5 өзгерістер) бекітілді. Осы №5 өзгерістер оларды Банктің Директорлар Кеңесі бекіткен күннен бастап (2022 жылғы 11 тамыздан бастап) 10 жұмыс күні өткеннен кейін күшіне енеді.

Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ банктік және өзге операцияларды жүргізудің жалпы шарттары туралы Қағидаларға № 4 өзгерістер мен толықтырулар Банктің Директорлар кеңесінің 2021 жылғы 24 желтоқсандағы № 49/2021 шешімімен (бұдан әрі – №4 өзгерістер) бекітілді. Осы №4 өзгерістер оларды Банктің Директорлар Кеңесі бекіткен күннен бастап (2022 жылғы 13 қаңтардан бастап) 10 жұмыс күні өткеннен кейін күшіне енеді.


Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ банктік және өзге операцияларды жүргізудің жалпы шарттары туралы Қағидаларға № 3 өзгерістер мен толықтырулар Банктің Директорлар кеңесінің 2021 жылғы 24 маусымдағы № 23/2021 шешімімен (бұдан әрі – №3 өзгерістер) бекітілді. Осы №3 өзгерістер Банктің Директорлар Кеңесімен бекітілген күннен бастап (2021 жылғы 08 шілдеден бастап) 10 жұмыс күні өткеннен кейін күшіне енеді.