Жалпы талаптар туралы ережелер мұрағаты

Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ-ның банкілік және өзге операцияларды жүргізудің жалпы талаптары туралы ережесіне № 2 өзгертулер мен толықтырулар Банктің Директорлар Кеңесінің 2021 жылғы 09 наурызындағы № 08/2021 шешімімен бекітілді (бұдан былай – № 2 Өзгертулер). Осы № 2 Өзгертулер, 2021 ж. 29 наурыздан бастап қолданысқа енгізіледі.

Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ-ның банкілік және өзге операцияларды жүргізудің жалпы талаптары туралы ережесіне № 5 өзгертулер Банктің Директорлар Кеңесінің 2020 жылғы 13 шілдегі № 23/2020 шешімімен бекітілді (бұдан былай – № 1 Өзгертулер мен толықтырулар). Осы № 5 Өзгертулер, 2020 ж. 05 қараша бастап қолданысқа енгізіледі.

Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ-ның банкілік және өзге операцияларды жүргізудің жалпы талаптары туралы ережесіне №4 өзгертулер Банктің Директорлар Кеңесінің 2020 жылғы 15 маусым № 19/2020 шешімімен бекітілді (бұдан былай – № 4 Өзгертулер). Осы №4 Өзгертулер, 2020 ж. 15 маусым бастап қолданысқа енгізіледі

Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ-ның банкілік және өзге операцияларды жүргізудің жалпы талаптары туралы ережесіне №2 өзгертулер Банктің Директорлар Кеңесінің 2019 жылғы 30 қыркүйегіндегі № 33/2019 шешімімен бекітілді (бұдан былай – № 2 Өзгертулер). Осы №2 Өзгертулер, 2019 ж. 16 қазан бастап қолданысқа енгізіледі.

Бөлшек бизнес бойынша операцияларды жүргізу үшін (базалық және жеңілдік) №1 өзгертулер мен толықтырулар Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ Басқармасының 2019 жылдың 20 тамызда № 47 Хаттамасымен бекітілді және 2019 жылы 21 тамызда күшіне енеді

Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ-ның банкілік және өзге операцияларды жүргізудің жалпы талаптары туралы ережесіне № 1 өзгертулер мен толықтырулар Банктің Директорлар Кеңесінің 2019 жылғы 02 қыркүйегіндегі № 29/2019 шешімімен бекітілді (бұдан былай – № 1 Өзгертулер мен толықтырулар). Осы № 1 Өзгертулер мен толықтырулар, 2019 ж. 16 қыркүйегінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ Жалпы банк және өзге де операцияларды жүргізу талаптары туралы ереже 2019 жылғы 30 cәүірдің Банктің Директорлар Кеңесінің № 15/2019 хаттамасымен бекітілді. Осы Ереже 2019 жылдың 10 мамырынан бастап күшіне енеді.

Осы Ереже күшіне енген сәттен бастап 2017 жылғы 20 қыркүйектегі Банктің Директорлар кеңесінің №25/2017 хаттамасымен бекітілген, № 1 өзгерістері және толықтырулары бар, 2018 жылғы 19 cәүрдегі Банктің Директорлар кеңесінің № 08/2018 хаттамасымен бекітілген, №2 өзгерістері және толықтырулары бар, 2018 жылғы 30 cәүрдегі Банктің Директорлар кеңесінің № 09/2018 хаттамасымен бекітілген, №3 өзгерістері және толықтырулары бар, 2018 жылғы 09 шілдегі Банктің Директорлар кеңесінің №14/2018 хаттамасымен бекітілген, №4 өзгерістері мен толықтырулары бар, 2018 жылғы 05 қарашадағы Банктің Директорлар кеңесінің №21/2018 хаттамасымен бекітілген, №5 өзгерістері мен толықтырулары бар, Банктің Директорлар Кеңесі 2019 жылдың 30 қаңтарында бекіткен (№2/2019 хаттама) Банк ВТБ (Қазақстан) Акционерлік қоғамы Еншілес ұйымының Банкілік және өзге операциялар жүргізудің жалпа талаптары туралы ереженің қолданысы тоқтатылады.

Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ-ның банкілік және өзге операцияларды жүргізудің жалпы талаптары туралы ережесіне № 5 өзгертулер мен толықтырулар Банктің Директорлар Кеңесінің 2019 жылғы 30 қаңтар № 2/2019 шешімімен бекітілді (бұдан былай – № 5 Өзгертулер мен толықтырулар). Осы № 5 Өзгертулер мен толықтырулар, 2019 ж. 14 ақпанан бастап қолданысқа енгізіледі.

Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ-ның банкілік және өзге операцияларды жүргізудің жалпы талаптары туралы ережесіне № 4 өзгертулер мен толықтырулар Банктің Директорлар Кеңесінің 2018 жылғы 05 қарашадағы № 21/2018 шешімімен бекітілді (бұдан былай – № 4 Өзгертулер мен толықтырулар). Осы № 4 Өзгертулер мен толықтырулар, 2018 ж. 08 қарашадан бастап қолданысқа енгізіледі, «Заңды тұлғаларға (банктерден басқа, ірі бизнес) есеп айырысу-кассалық қызмет көрсету бойынша тарифтер» 1-1 Тарауды және «Заңды тұлғаларға/жеке кәсіпкерлерге/шаруа қожалықтарына (банктен басқа) (шағын және орта бизнес) арналған есеп айырысу-кассалық қызмет көрсету бойынша тарифтер» 1-2 Тарауды, 2018 жылдың 15 желтоқсанынан бастап күшіне енетін Ережелерге №2 Қосымша қоспағанда. Көрсетілген Тараулар күшіне енген сәттен «Заңды тұлғаларға/жеке кәсіпкерлерге/шаруа қожалықтарына (банктен басқа) (шағын және орта бизнес) арналған есеп айырысу-кассалық қызмет көрсету бойынша тарифтер» 1 Тарауының әрекет етуі тоқтатылады.

Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ-ның банкілік және өзге операцияларды жүргізудің жалпы талаптары туралы ережесіне №3 өзгертулер мен толықтырулар Банктің Директорлар Кеңесінің 2018 жылғы 09 шілдедегі № 14/2018 шешімімен бекітілді (бұдан былай – №3 өзгертулер мен толықтырулар). Осы № 3 Өзгертулер мен толықтырулар, 2018 ж. 31 шіледеден бастап қолданысқа енгізіледі.

2018 жылдың 16 мамырынан бастап 2018 жылдың 31 шілде дейін жасалған шарттар үшін арналған тарифтер:

Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ-ның банкілік және өзге операцияларды жүргізудің жалпы талаптары туралы ережесіне №2 өзгертулер мен толықтырулар Банктің Директорлар Кеңесінің 2018 жылғы 30 сәуіріндегі № 09/2018 шешімімен бекітілді (бұдан былай – №2 өзгертулер мен толықтырулар). Осы № 2 Өзгертулер мен толықтырулар, 2018 ж. 16 мамырынан бастап қолданысқа енгізіледі.

2018 жылдың 04 мамырынан бастап 2018 жылдың 16 мамыр дейін жасалған шарттар үшін арналған тарифтер:

Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ-ның банкілік және өзге операцияларды жүргізудің жалпы талаптары туралы ережесіне №1 өзгертулер мен толықтырулар Банктің Директорлар Кеңесінің 2018 жылғы 19 сәуіріндегі № 08/2018 шешімімен бекітілді (бұдан былай – №1 өзгертулер мен толықтырулар). Осы № 1 Өзгертулер мен толықтырулар, 2018 ж. 04 мамырынан бастап қолданысқа енгізіледі.

2018 жылдың 05 қантардан бастап 2018 жылдың 04 мамыр дейін жасалған шарттар үшін арналған тарифтер:

Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ Жалпы банк және өзге де операцияларды жүргізу талаптары туралы ереже 2017 жылғы 20 желтоқсанында Банктің Директорлар Кеңесінің № 25/2017 хаттамасымен бекітілді. Осы Ереже 2018 жылдың 05 қаңтарынан бастап күшіне енеді, осы Ереженің 1-Қосымшасының «Жеке тұлғаларға арналған есеп айырысу-кассалық қызмет көрсету бойынша тарифтер» 1-бөлімінің 2-тармағының 2.1., 2.2., 2.3 тармақшаларын және 5-тармағының 5.1.1-тармақшасын және «Жеке тұлғаларға арналған кредиттік операциялар бойынша тарифтер» 3-бөлімінің 1-тармағының 1.2.5. және 1.2.6 тармақшаларын қоспағанда, олар 2018 жылдың 03 қаңтарынан бастап күшіне енеді.

2018 жылдың 30 қыркүйектен бастап 2018 жылдың 05 қантарына дейін жасалған шарттар үшін арналған тарифтер:

Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ-ның банкілік және өзге операцияларды жүргізудің жалпы талаптары туралы ережесіне №5 өзгертулер мен толықтырулар Банктің Директорлар Кеңесінің 2017 жылғы 26 қазанындағы № 22/2017 шешімімен бекітілді (бұдан былай – №5 өзгертулер мен толықтырулар). Осы № 5 Өзгертулер мен толықтырулар, 2017 ж. 26 қазанынан бастап күшіне енетін Бөлім 3. «Жеке тұлғаларға арналған кредит операциялары бойынша тарифтер» 1.2.6. тармағын қоспағанда, 2017 ж. 09 қарашадан бастап қолданысқа енгізіледі.

Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ-ның банкілік және өзге операцияларды жүргізудің жалпы талаптары туралы ережесіне №4 өзгертулер мен толықтырулар Банктің Директорлар Кеңесінің 2017 жылғы 30 маусымындағы № 13/2017 шешімімен бекітілді (бұдан былай – №4 өзгертулер мен толықтырулар). Осы № 4 Өзгертулер мен толықтырулар, 2017 ж. 30 маусымынан бастап қолданысқа енгізіледі. Бұл ретте Ереженің 1-қосымшасының «Жеке тұлғаларға арналған кредиттік операциялар бойынша тарифтер» деген 3-БӨЛІМІНЕ енгізілген өзгертулер, осы №4 Өзгертулер күшіне енгізілуіне дейін қабылданған кредиттік өтінімдерге таралмайды.

Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ-ның банкілік және өзге операцияларды жүргізудің жалпы талаптары туралы ережесіне №4 өзгертулер мен толықтырулар Банктің Директорлар Кеңесінің 2016 жылғы 27 маусымындағы № 19/2016 шешімімен бекітілді (бұдан былай – №5 өзгертулер мен толықтырулар). Осы №5 өзгертулер мен толықтырулар 2016 жылдың 7-ші шілдесінен бастап қолданысқа енгізіледі.

icon_pdf.gif  Банктің жалп. банк ереже_kaz_№5.pdf, 578 КБ, 27.06.2016

Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ-ның банкілік және өзге операцияларды жүргізудің жалпы талаптары туралы ережесіне №4 өзгертулер мен толықтырулар Банктің Директорлар Кеңесінің 2016 жылғы 21 сәуіріндегі № 9/2016 шешімімен бекітілді (бұдан былай – №4 өзгертулер мен толықтырулар). Осы №4 өзгертулер мен толықтырулар 2016 жылдың 5-ші мамырынан бастап қолданысқа енгізіледі.