Сіздің қалаңыз

Алматы

Банк басқару

Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ-ның ағымды қызметін басқару Банктің алқалы атқарушы органымен жүзеге асырылады.

Атқарушы орган Директорлар кеңесі мен Акционерге есеп береді.

Банк ВТБ Қазақстан Директорлар кеңесі

Банк ВТБ Қазақстан Директорлар кеңесі Қазақстан Республикасының заңнамасына, Банктің Жарғысына және Банктің басқа да ішкі құжаттарының негізінде жұмыс істейді.

Директорлар кеңесі акционерлердің айрықша құзыретіне Қазақстан мен Жарғысына Республикасының заңнамасында жатқызылған мәселелер қоспағанда, Банктің жалпы басқару үшін жауапты болып табылады.

Банктің Директорлар кеңесінің мүшелері:

Бортников Д.А.
Степанов С.В.
Досмукаметов К.М. (тәуелсіз директор)
Калиев А.М.
Кыдырбаев Д.Х. (тәуелсіз директор)
Шаймарданов И.И.

icon_pdf.gif    Директорлар кеңесі мүшелерінің лауазымдарының Аралас 25.07.2017

Банкоматтар
Банкте Мансап
Филиалдар
Damu