Банк басқармасы

Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ-ның ағымды қызметін басқару Банктің алқалы атқарушы органымен жүзеге асырылады.

Атқарушы орган Директорлар кеңесі мен Акционерге есеп береді.

Забелло Дмитрий Александрович
Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ Басқарма Төрағасы
Бадыков Артем Салаватович
Басқарма Төрағасының Орынбасары - Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ Басқармасының мүшесі
Мангитов Арман Ахтуреевич
CFA – Банк ВТБ (Қазақстан) басқарма төрағасының орынбасары – басқарма мүшесі
Нелина Анастасия Сергеевна
басқарма мүшесі - қаржы департаментінің директоры
Усанеташвили Арчил Гивиевич
басқарма мүшесі – корпоративтік клиенттермен жұмыс жүргізу департаментінің директоры
Лаврентьева Антонина Викторовна
Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ Бас бухгалтері

Банк ВТБ Қазақстан Директорлар кеңесі Қазақстан Республикасының заңнамасына, Банктің Жарғысына және Банктің басқа да ішкі құжаттарының негізінде жұмыс істейді.

Директорлар кеңесі акционерлердің айрықша құзыретіне Қазақстан мен Жарғысына Республикасының заңнамасында жатқызылған мәселелер қоспағанда, Банктің жалпы басқару үшін жауапты болып табылады.

Бортников Денис Александрович
Председатель Совета директоров
Степанов Сергей Владимирович
член Совета директоров
Досмукаметов Канат Мухаметкаримович
член Совета директоров (независимый директор)
Калиев Айдар Муратович
член Совета директоров
Кыдырбаев Досым Хамитович
член Совета директоров (независимый директор)
Шaймарданов Ильнар Ильшатович
член Совета директоров