«Табысты» салымы

«Табысты» - мақсатты жинақтарға арналған салым

Бұл теңгедегі депозиттер арасындағы ең жоғары сыйақы мөлшерлемесі бар қайтарып алынбайтын депозит. Бұл салым өз ақшасын ұзақ уақыт бойы салып қоюды және салым кезеңінде оларды пайдаланбауды жоспарлаған адамдарға жарамды (қосымша жарналар мен ішінара алулар көзделмеген).Салым шарттары

Салымды толықтыру Ішінара алу Сыйақы төлемі Мерзімінен бұрын жабу
Жоқ Жоқ Ай сайынғы капиталдандыру Клиенттен бұзуға арналған өтініш салымды жабуды жоспарлаған күнге дейін 30 күн бұрын қабылданады. Мерзімінен бұрын бұзған жағдайда, сыйақы талап етілгенге дейінгі мөлшерлеме бойынша қайта есептеледі.

Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі бойынша Салым түрі - Жинақ салым

Салым бойынша кепілдіктің ең жоғары (шекті) сомасы*: 20 000 000 тенге

Ескертпе: талап еткенге дейінгі мөлшерлеме - 0%


Валютасы Салымның ең төменгі сомасы
(кемімейтін қалдық)
Ең жоғарғы сома Салымды орналастыру мерзімдері, ай
3 6 12 13 24 36
Сыйақы мөлшері (жылдық %, СЖТМ %)
KZT¹ 100 000 1 800 000 000 15,4
(16,5 дейін)
15,6
(16,7 дейін)
15,8
(17,0 дейін)
12,7
(13,4 дейін)
12,0
(12,7 дейін)
11,0
(11,6 дейін)
2022 жылғы 3 мамырдан бастап жеке тұлғалардың салымдарын АҚШ долларымен қабылдау тоқтатылады. Осы валютадағы қолданыстағы салымдар депозитті орналастыру мерзімі мен түріне қарамастан жылдық 0% мөлшерлеме бойынша ұзартылатын болады.

Талап еткенге дейінгі мөлшерлеме теңгемен – 0%

Ескерту: Жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесі Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің талаптарына сәйкес есептелген.

¹ 01.12.2020 ж. дейін ашылған теңгедегі «Табысты» салымдардың мерзімін ұзарту үшін сыйақы мөлшерлемесі кемімейтін қалдығы 100 000 теңге болатын «Табысты» салымдары сияқты қолданылады


*Салым бойынша кепілдіктің ең жоғары (шекті) сомасы - "Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінде орналастырылған депозиттерге міндетті кепілдік беру туралы" ҚР Заңының 18-бабында белгіленген кепілдіктің (кепілдік өтемінің) ең жоғары (шекті) мөлшерін құрайтын жинақ шотындағы ақша қалдығының сомасын негізге ала отырып, Банкті "Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінде орналастырылған депозиттерге міндетті кепілдік беру туралы" барлық банктік операцияларды жүргізу. Салымшының Банкте жоғарыда көрсетілген кепілдендірілген депозиттердің бірнеше түрлі түрлері болған жағдайда, депозиттерге міндетті кепілдік беруді жүзеге асыратын ұйым олар бойынша депозиттің әрбір түрі бойынша жеке белгіленген кепілдік өтемнің ең жоғары мөлшері шегінде жиынтық кепілдік өтемін төлейді, бірақ жиырма миллион теңгеден аспайды.