«Табысты» салымы

«Табысты» - мақсатты жинақтарға арналған салым

Бұл теңгедегі депозиттер арасындағы ең жоғары сыйақы мөлшерлемесі бар қайтарып алынбайтын депозит. Бұл салым өз ақшасын ұзақ уақыт бойы салып қоюды және салым кезеңінде оларды пайдаланбауды жоспарлаған адамдарға жарамды (қосымша жарналар мен ішінара алулар көзделмеген).Салым шарттары

Салымды толықтыру Ішінара алу Сыйақы төлемі Мерзімінен бұрын жабу
Жоқ Жоқ Ай сайынғы капиталдандыру Клиенттен бұзуға арналған өтініш салымды жабуды жоспарлаған күнге дейін 30 күн бұрын қабылданады. Мерзімінен бұрын бұзған жағдайда, сыйақы талап етілгенге дейінгі мөлшерлеме бойынша қайта есептеледі.

Ескертпе: талап еткенге дейінгі мөлшерлеме - 0%


Банк бөлімшелері арқылы теңгедегі салымды ашу кезіндегі жеке тұлғалардың салымдары бойынша мөлшерлемелер

Валютасы Салымның ең төменгі сомасы
(кемімейтін қалдық)
Ең жоғарғы сома Салымды орналастыру мерзімдері, ай
3 6 12 13 24 36
Сыйақы мөлшері (жылдық %, СЖТМ %)
KZT¹ 100 000 1 800 000 000 16,9
(18,3 дейін)
16,9
(18,3 дейін)
15,7
(16,9 дейін)
13,4
(14,3 дейін)
13,4
(14,3 дейін)
13,4
(14,3 дейін)
KZT¹ 5 000 000 1 800 000 000 16,9
(18,3 дейін)
16,9
(18,3 дейін)
15,7
(16,9 дейін)
13,4
(14,3 дейін)
13,4
(14,3 дейін)
13,4
(14,3 дейін)


Қашықтан байланыс арналары арқылы ашу кезіндегі теңгеде және валютадағы жеке тұлғалардың салымдары мөлшерлемелер

Валюта Салымның ең төменгі сомасы
(кемімейтін қалдық)
Ең жоғарғы сомасы Салымды орналастыру мерзімі айлармен
3 6 12 13 24 36
Сыйақы мөлшері (жылдық %, СЖТМ %)
KZT¹ Мобильный банкинг            100 000 1 800 000 000 16,9
(18,3 дейін)
16,9
(18,3 дейін)
15,7
(16,9 дейін)
13,4
(14,3 дейін)
13,4
(14,3 дейін)
13,4
(14,3 дейін)
2022 жылғы 3 мамырдан бастап жеке тұлғалардың салымдарын АҚШ долларымен қабылдау тоқтатылады. Осы валютадағы қолданыстағы салымдар депозитті орналастыру мерзімі мен түріне қарамастан жылдық 0% мөлшерлеме бойынша ұзартылатын болады.

Талап еткенге дейінгі мөлшерлеме теңгемен – 0%

Ескерту: Жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесі Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің талаптарына сәйкес есептелген.

¹ 01.12.2020 ж. дейін ашылған теңгедегі «Табысты» салымдардың мерзімін ұзарту үшін сыйақы мөлшерлемесі кемімейтін қалдығы 100 000 теңге болатын «Табысты» салымдары сияқты қолданылады