Қолма-қол ақшаны қабылдау бойынша тарифтер мұрағаты

ТМД елдерінің валюталарында қолма-қол ақшаны қабылдау және заңды тұлғалар/шаруа (фермер) қожалықтары/жеке кәсіпкерлер/ нотариустар/ адвокаттар/ жеке сот орындаушылары және кәсіби медиаторлар (Банктің филиалдық желісінде қызмет көрсететін клиенттер үшін) үшін қолма-қол ақша берудің тарифтері Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ 06.09.2022 ж. №51 шешімімен бекітілген Басқарманың 2022 жылғы 22 қыркүйектегі №54 Басқарма хаттамасымен бекітілген өзгерістермен, 13.12.2022 ж. №69 шешімімен бекітілген Басқарманың.