Жеке тұлғалар үшін базалық тарифтердің мұрағаты

Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ бөлшек бизнес бойынша операцияларды жүргізу тарифтері (базалық және жеңілдік) Банк Басқармасының 2021 жылдың 28 қыркүйегіндегі №55 Хаттамасымен бекітілді және де 2021 жылдың 04 қазанынан бастап қолданысқа енгізіледі.

Бөлшек бизнес бойынша операцияларды жүргізу үшін (базалық және жеңілдік) №11 өзгертулер мен толықтырулар Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ Басқармасының 2021 жылдың 06 маусымындағы №33 Хаттамасымен бекітілді және де 2021 жылдың 11 маусымынан қолданысқа енгізіледі.

Бөлшек бизнес бойынша операцияларды жүргізу үшін (базалық және жеңілдік) №10 өзгертулер мен толықтырулар Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ Басқармасының 2021 жылдың 20 сәуіріндегі №17 Хаттамасымен бекітілді және де 2021 жылдың 30 сәуірінен қолданысқа енгізіледі.

Бөлшек бизнес бойынша операцияларды жүргізу үшін (базалық және жеңілдік) №9 өзгертулер мен толықтырулар Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ Басқармасының 2020 жылдың 02 желтоқсанындағы №71 Хаттамасымен бекітілді және де 2021 жылдың 11 наурызынан қолданысқа енгізіледі.

Бөлшек бизнес бойынша операцияларды жүргізу үшін (базалық және жеңілдік) №8 өзгертулер мен толықтырулар Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ Басқармасының 06.10.2020 №57 Хаттамасымен бекітілді және де 16.10.2020 жылдың қолданысқа енгізіледі.

Бөлшек бизнес бойынша операцияларды жүргізу үшін (базалық және жеңілдік) №7 өзгертулер мен толықтырулар Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ Басқармасының 02.06.2020 №30 Хаттамасымен бекітілді және де 15.06.2020 жылдың қолданысқа енгізіледі.

Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ-ның банкілік және өзге операцияларды жүргізудің жалпы талаптары туралы ережесіне №3 өзгертулер Банктің Директорлар Кеңесінің 2020 жылғы 3 ақпандағы № 2/2020 шешімімен бекітілді (бұдан былай – № 3 Өзгертулер). Осы №3 Өзгертулер, 2020 ж. 3 ақпан бастап қолданысқа енгізіледі

Бөлшек бизнес бойынша операцияларды жүргізу үшін (базалық және жеңілдік) №6 өзгертулер мен толықтырулар Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ Басқармасының 14.04.2020 №22 Хаттамасымен бекітілді және де 20.04.2020 жылдың қолданысқа енгізіледі.

Бөлшек бизнес бойынша операцияларды жүргізу үшін (базалық және жеңілдік) №5 өзгертулер мен толықтырулар Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ Басқармасының 11.03.2020 №16 Хаттамасымен бекітілді және де 17.03.2020 жылдың қолданысқа енгізіледі.

Бөлшек бизнес бойынша операцияларды жүргізу үшін (базалық және жеңілдік) №4 өзгертулер мен толықтырулар Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ Басқармасының 2020 жылдың 18 ақпанындағы №11 Хаттамасымен бекітілді және де 2020 жылдың 20 ақпанынан қолданысқа енгізіледі.

Бөлшек бизнес бойынша операцияларды жүргізу үшін (базалық және жеңілдік) №3 өзгертулер мен толықтырулар Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ Басқармасының 2020 жылдың 11 Ақпанда №9 Хаттамасымен бекітілді.

Бөлшек бизнес бойынша операцияларды жүргізу үшін тариф (базалық және жеңілдік) 2019 жыл 30 шілденің №43 Хаттамасымен бекітілді және 2019 жылы 30 шілдеде күшіне енеді

Бөлшек бизнес бойынша операцияларды жүргізу үшін (базалық және жеңілдік) №6 өзгертулер мен толықтырулар Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ Басқармасының 2019 жылдың 30 сәүірінде №20 Хаттамасымен бекітілді және 2019 жылы 30 сәүірінде күшіне енеді. Ағымдағы тұтынушыларға Бөлім 11. Сауда эквайрингі бойынша тарифтер 2019 жылдың 01 маусымында күшіне енеді.

Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ Жалпы банк және өзге де операцияларды жүргізу талаптары туралы ереже 2019 жылғы 30 cәүірдің Банктің Директорлар Кеңесінің № 15/2019 хаттамасымен бекітілді. Осы Ереже 2019 жылдың 10 мамырынан бастап күшіне енеді.

Осы Ереже күшіне енген сәттен бастап 2017 жылғы 20 қыркүйектегі Банктің Директорлар кеңесінің №25/2017 хаттамасымен бекітілген, № 1 өзгерістері және толықтырулары бар, 2018 жылғы 19 cәүрдегі Банктің Директорлар кеңесінің № 08/2018 хаттамасымен бекітілген, №2 өзгерістері және толықтырулары бар, 2018 жылғы 30 cәүрдегі Банктің Директорлар кеңесінің № 09/2018 хаттамасымен бекітілген, №3 өзгерістері және толықтырулары бар, 2018 жылғы 09 шілдегі Банктің Директорлар кеңесінің №14/2018 хаттамасымен бекітілген, №4 өзгерістері мен толықтырулары бар, 2018 жылғы 05 қарашадағы Банктің Директорлар кеңесінің №21/2018 хаттамасымен бекітілген, №5 өзгерістері мен толықтырулары бар, Банктің Директорлар Кеңесі 2019 жылдың 30 қаңтарында бекіткен (№2/2019 хаттама) Банк ВТБ (Қазақстан) Акционерлік қоғамы Еншілес ұйымының Банкілік және өзге операциялар жүргізудің жалпа талаптары туралы ереженің қолданысы тоқтатылады.

2019 жылдың 09 сәүірінен бастап 2019 жылдың 29 сәүіріне дейін жасалған шарттар үшін арналған базалық тарифтер:

Бөлшек бизнес бойынша операцияларды жүргізу үшін (базалық және жеңілдік) №5 өзгертулер мен толықтырулар Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ Басқармасының 2019 жылдың 09 сәүірінде №20 Хаттамасымен бекітілді және 2019 жылы 09 сәүірінде күшіне енеді

2019 жылдың 08 наурызынан бастап 2019 жылдың 08 сәүіріне дейін жасалған шарттар үшін арналған базалық тарифтер:

Бөлшек бизнес бойынша операцияларды жүргізу үшін (базалық және жеңілдік) №4 өзгертулер мен толықтырулар Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ Басқармасының 2019 жылдың 26 ақпан №12 Хаттамасымен бекітілді және 2019 жылы 08 наурыз күшіне енеді

2018 жылдың 05 желтоқсаннан бастап 2019 жылдың 08 наурызына дейін жасалған шарттар үшін арналған базалық тарифтер:

Бөлшек бизнес бойынша операцияларды жүргізу үшін (базалық және жеңілдік) №3 өзгертулер мен толықтырулар Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ Басқармасының 2018 жылдың 05 желтоқсан №50 Хаттамасымен бекітілді және 2018 жылы 05 желтоқсан күшіне енеді

2018 жылдың 18 қазаннан бастап 2018 жылдың 05 желтоқсаннан дейін жасалған шарттар үшін арналған базалық тарифтер:

Бөлшек бизнес бойынша операцияларды жүргізу үшін (базалық және жеңілдік) №2 өзгертулер мен толықтырулар Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ Басқармасының 2018 жылдың 02 қазан №41 Хаттамасымен бекітілді және 2018 жылы 18 қазан күшіне енеді

2018 жылдың 31 шілдеден бастап жасалған шарттар үшін арналған базалық тарифтер:

Бөлшек бизнес бойынша операцияларды жүргізу үшін (базалық және жеңілдік) №1 өзгертулер мен толықтырулар Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ Басқармасының 2018 жылдың 31шілде №34 Хаттамасымен бекітілді және 2018 жылы 31 шілде күшіне енеді

2016 жылдың 22 маусымынан бастап 2018 жылдың 31 шілдесіне дейін жасалған шарттар үшін арналған базалық тарифтер:

Бөлшек бизнес бойынша операцияларды жүргізу үшін тариф (базалық және жеңілдік). Бекітілді Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ Басқармасының 2018 жылдың 12 маусымындағы №24 Хаттамасымен және 2018 жылы 22 маусымда күшіне енеді