Бас Комплаенс-бақылаушы

Банктің Бас Комплаенс-бақылаушысының ресми интернет бетіне қош келдіңіз.

Сәйкестік бақылаушыға хабарлама жіберу үшін сіз келесі өтініш формаларын пайдалана аласыз.Бас комплаенс-контроллердің айрықша құзыретіне Комплаенс-тәуекелдерді басқару саясатының іске асырылуын бақылау, заңсыз жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимылмен байланысты функцияларды орындау, сондай-ақ  Қазақстан Республикасының заңнамалық талаптарын, Банк қызметіне әсер ететін шет мемлекеттердің заңнамасын бұзу салдарынан шығыстар (шығындар) тәуекелдерін барынша азайту кіреді.

Бас Комплаенс-бақылаушыны Банктің Директорлар кеңесі лауазымға тағайындайды, комплаенс – тәуекелді басқару бойынша өзіне жүктелген функцияларды орындау кезінде тәуелсіз мәртебеге ие болады.

Егер Сізге белгілі болса, әркім Бас Комплаенс-бақылаушыға жүгінуге құқылы: 

  • Банктің немесе Банк қызметкерінің Қазақстан Республикасының заңнамасын, Банктің қызметіне ықпал ететін шет мемлекеттердің заңнамасын бұзу фактілері туралы;

  • Банк қызметкерлерінің қатысуымен сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық фактілері, Банк қызметкерлерінің және үшінші тұлғалардың заңсыз әрекеттері, алаяқтық; коммерциялық параға сатып алу; қызметтік теріс пайдалану туралы;

  • Банк құпиясын заңсыз ашу фактілері туралы ақпарат бойынша;

  • Банк қызметкерлерінің қатысуымен мүдделер қақтығысы туралы;

  • Банкке жүгінген кезде кездесетін этикалық нормалардың, қаржы нарықтарындағы мінез-құлық стандарттарының, корпоративтік мінез-құлық нормаларының бұзылуы туралы ережелер бойынша;

  • инсайдерлік ақпаратты заңсыз пайдалану және бағалы қағаздар нарығында айла-шарғы жасау;

  • Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату), терроризмді қаржыландыру және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыру.

Бас Комплаенс-бақылаушыға хабарлама жіберу үшін Сіз "Авторландырылған өтініш" нысанын пайдалана аласыз. Осы нысанды пайдалану үшін төмендегі "Авторландырылған өтініш" сілтемесі бойынша өту қажет. Мұндай өтінішті Бас Комплаенс-бақылаушы міндетті түрде қарайды және назарға алады.

Егер Сіз өзіңіздің жеке деректеріңізді көрсетпеуді қаласаңыз, "Жасырын өтініш" нысанын пайдаланып, анонимді хабарлама жіберуге құқылысыз. Бұл жағдайда Бас Комплаенс-бақылаушы жасырын өтініштерді қарауға қабылдау құқығын өзіне қалдырады.