Ағымдағы шоттар, қарыз шарты


МұрағатыАғымдағы шотты ашу туралы Қосылу шартының типтік нысаны (жеке тұлғалар үшін) Басқарманың 2022 жылғы 02 маусымдағы № 35 шешімімен бекітілді және 2022 жылдың 02 маусымынан бастап әрекетке келтіріледі.Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ банк қарызы шартының (қосылу шарты талаптарында) Типтік нысанына енгізілген № 1 Өзгертулер Басқарманың 2022 жылғы 25 сәуірдегі № 31 шешімімен бекітілді (әрі қарай – Өзгертулер). Осы Өзгертулер 2022 жылдың 25 сәуірінен бастап әрекетке келтіріледі.