Ағымдағы шоттар, қарыз шарты


Ағымдағы шотты ашу туралы Қосылу шартының типтік нысаны (жеке тұлғалар үшін) Басқарманың 2022 жылғы 02 маусымдағы № 35 шешімімен бекітілді және 2022 жылдың 02 маусымынан бастап әрекетке келтіріледі.Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ банктік қарыз шартының (қосылу шартының талаптарында) үлгілік нысанына № 2 өзгерістер басқарманың 2022 жылғы 06 қыркүйектегі № 51 шешімімен бекітілген (бұдан әрі – өзгерістер). Осы өзгерістер 2022 жылғы 06 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізіледі.