Ағымдағы шоттар, қарыз шарты

Ағымдағы шотты ашу туралы Қосылу шартының типтік нысаны (жеке тұлғалар үшін) Басқарманың 2023 жылғы 20 маусымдағы № 27 шешімімен бекітілген және 2023 жылғы 01 шілдеден бастап әрекетке келтіріледі.
Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ банктік қарыз шартының (қосылу шартының талаптарында) үлгілік нысанына № 2 өзгерістер басқарманың 2022 жылғы 06 қыркүйектегі № 51 шешімімен бекітілген (бұдан әрі – өзгерістер). Осы өзгерістер 2022 жылғы 06 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізіледі.