Мұрағаты

Ағымдағы шотты ашу туралы Қосылу шартының типтік нысаны (жеке тұлғалар үшін) Басқарманың 2023 жылғы 19 сәуірдегі № 18 шешімімен бекітілген және 2023 жылғы 19 сәуірден бастап әрекетке келтіріледі.


Ағымдағы шотты ашу туралы Қосылу шартының типтік нысаны (жеке тұлғалар үшін) Басқарманың 2022 жылғы 02 маусымдағы № 35 шешімімен бекітілді және 2022 жылдың 02 маусымынан бастап әрекетке келтіріледі.Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ банк қарызы шартының (қосылу шарты талаптарында) Типтік нысанына енгізілген № 1 Өзгертулер Басқарманың 2022 жылғы 25 сәуірдегі № 31 шешімімен бекітілді (әрі қарай – Өзгертулер). Осы Өзгертулер 2022 жылдың 25 сәуірінен бастап әрекетке келтіріледі.Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ «Қолма-қол ақшалай кредит» өнімі бойынша (қосылу шартының талаптарына сәйкес) банктік қарыз шартының үлгілік нысаны (қамсыздандырусыз) және Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ (қосылу шартының талаптарына сәйкес) банктік қарыз шартының үлгілік нысаны (қамтамасыз етумен) Басқарма бекіткен (19.10.2017 жылғы №46 хаттама) өзгерістермен №1