Мұрағаты

Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ «Қолма-қол ақшалай кредит» өнімі бойынша (қосылу шартының талаптарына сәйкес) банктік қарыз шартының үлгілік нысаны (қамсыздандырусыз) және Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ (қосылу шартының талаптарына сәйкес) банктік қарыз шартының үлгілік нысаны (қамтамасыз етумен) Басқарма бекіткен (19.10.2017 жылғы №46 хаттама) өзгерістермен №1