Жабылған кепілдіктерБанктік кепіл көлемі
Банктік кепіл мерзімі Банктік кепілдер валютасы Қамтамасыз етуі
  • Өтелген кепілдіктердің ең көп сомасы Банктің УО шешімі бойынша, бірақ Клиенттің міндеттемелері бойынша өтем (кепілзат) шотында Ккепіл беруші қамтамасыз еткен ақшаны жабу сомасынан/вексель сомасынан аспайды.
  • Банктік кепілдің максималды мерзімі:
  •   36 айға дейін - 150 000 000 RUB артық сома болғанда (шешім қабылдау күніне KZT баламасы). 


  • KZT, RUB (USD/EUR өкілеттік аясында) 


  • Банктің арнайы шотына орналастырылған ақша (кепіл).
  • Банктің кепілдік индоссаменті бар векселі кредиттік мәміле валютасы сияқты валютада.

Банктік кепілдікті шығару шарттары кепілдіктер/несие желісі бойынша белгіленген лимит шегінде «VTB Business» интернет банкі арқылы қашықтан шығарылады


* кепілдік мерзімі кезінде мiндеттемелер толық орындалғанға дейiн – кепiлдiктiң қолданылу мерзiмi индикативті мерзiм ретiнде айқындалып, Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексiнiң 336-бабына сәйкес есептеледі;
** қамту – банктік кепілдік сомасының кемінде 100% мөлшерінде KZT валютасындағы ақшалай қаражат.


Сұрақтарыңыз болса, Банк бөлімшелеріне немесе Клиент менеджеріне хабарласуыңыз қажет 
Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ анықтамалық қызметінің телефондары: +7 (727) 330-50-50, 5050 – мобильді телефондардан тегін


Кепілдікке өтініш беріңіз