Жабылған кепілдіктер

Шағын бизнес үшін жабық кепілдік

Құжаттардың толық пакетін ұсынған жағдайда 1 жұмыс күні ішінде кепілдікті шығару.


Негізгі параметрлері Шарттары
Максималды сома Банктің БО-ның шешімімен анықталады, бірақ 150 000 000 RUB артық емес (шешім қабылдау күніне KZT эквиваленті) және ақшаның ақшалай өтелу сомасынан артық емес
Валюта  KZT, RUB 
Банктік кепілдік мерзімі* 36 айға дейін
Комиссия Қолданыстағы заңнамаға сәйкес белгіленеді/алынады банк тарифтерімен 
Қамтамасыз ету
  • Банктің арнайы шотына орналастырылған ақша** (кепілзат) кемінде 100%.
  • Кепілдік индоссаменті бар Банктің мәміле валютасы сияқты валютадағы векселі.
Артықшылықтары 
  1. Мемлекеттік сатып алу порталында кепілдікті шығару;
  2. құжаттардың толық пакетін ұсынған жағдайда 1 жұмыс күні ішінде шығару;
  3. белгіленген лимит шеңберінде кепілдік шығару кезінде "VTB Business" Интернет банкі арқылы өтініш бер.
Сату арналары
  • Банк Бөлімшелері;
  • Интернет банк "VTB Business".
* кепілдік мерзімі кезінде мiндеттемелер толық орындалғанға дейiн – кепiлдiктiң қолданылу мерзiмi индикативті мерзiм ретiнде айқындалып, Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексiнiң 336-бабына сәйкес есептеледі;
** қамту – банктік кепілдік сомасының кемінде 100% мөлшерінде KZT валютасындағы ақшалай қаражат.Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ анықтамалық қызметінің телефондары: +7(727)330-50-50, 5050  – мобильді телефондардан тегін.