Салым «Тиімді»

Негізгі параметрлер Шарттары
Олар үшін салым ұсынылатын клиенттер сегменті Заңды тұлғалар, Жеке тұлғалар (жеке кәсіпкерлер, шаруа (фермер) қожалықтары, жекеше нотариустар)
Салымды орналастыру мерзімі KZT/RUB - 3 айдан 24 айға дейін.
Операциялар валютасы KZT/RUB
Сыйақыны төлеу Ай сайын
Салымның ең аз сомасы KZT – 500 000;
RUB  - 100 000.
Салымның ең жоғарғы сомасы Салымның бастапқы сомасынан 150% артық емес
Төмендетілмейтін қалдық мөлшері  KZT – 500 000;
 RUB  - 100 000.
Сыйақы мөлшерлемесі Жеке белгіленеді
Жеке тұлғаның салымдары бойынша сыйақы мөлшерлемесі ҚДКБҚ белгілеген сыйақы мөлшерлемелерінің шекті мөлшерінен аспауға тиіс.
Қосымша жарналар Салымның ең жоғары сомасын ескере отырып рұқсат етіледі
Ішінара шешу Төмендетілмейтін қалдық сомасына дейін рұқсат етіледі
Сыйақыны капиталдандыру Қарастырылмаған
Ұзарту Қарастырылмаған
Банк салымын мерзімінен бұрын бұзу шарттары ЗТ салымы:
1. орналастырудың нақты мерзімі 1 айдан аз болған кезде сыйақы төлеу (есептеу) - көзделмеген.
2. орналастырудың нақты мерзімі - 1 ай және одан көп болған кезде есептелген/төленген сыйақы "Талап етілгенге дейінгі" салымның сыйақы мөлшерлемесі бойынша қайта есептеледі және төленеді
ЖТ( ЖК) салымы:
- есептелген / төленген сыйақы шартта белгіленген салым мөлшерлемесі бойынша төленеді


Байланысушы тұлға Шағын бизнес жөніндегі директор Сеитова Лия, ұялы тел.: +7 (777) 666 59 65 ішкі: 330 45 24, тел.: +7 (727) 330 4524, ішкі: 4524;