Салым «Нарық»

Негізгі параметрлер Шарттары
Олар үшін салым ұсынылатын клиенттер сегменті Заңды тұлғалар, Жеке тұлғалар (жеке кәсіпкерлер, шаруа (фермер) қожалықтары, жекеше нотариустар)
Салым түрі (ҚР Азаматтық Кодексі бойынша) Шұғыл
Салымды орналастыру мерзімі KZT/RUB - 1 күннен 24 айға дейін;
Операциялар валютасы KZT/RUB
Сыйақыны төлеу Ай сайын
Салымның ең аз сомасы жеке анықталады, бірақ мынадан кем емес:
KZT - 500 000;
RUB – 100 000.
Салымның ең жоғарғы сомасы Банктің меншікті капиталы мөлшерінің 10%- на дейін 
Төмендетілмейтін қалдық мөлшері жеке анықталады, бірақ мынадан кем емес: 
KZT - 500 000;
RUB – 100 000.
Сыйақы мөлшерлемесі Жеке анықталады:
Жеке тұлғаның салымдары бойынша сыйақы мөлшерлемесі ҚДКБҚ белгілеген сыйақы мөлшерлемелерінің шекті мөлшерінен аспауға тиіс.
Қосымша жарналар Салымның ең жоғары сомасын ескере отырып рұқсат етіледі
Ішінара шешу Төмендетілмейтін қалдық сомасына дейін рұқсат етіледі
Жинақ салымын қайтару салымшының талабы түскен сәттен бастап күнтізбелік отыз күннен ерте емес мерзімде жүзеге асырылады.
Сыйақыны капиталдандыру Қарастырылмаған
Ұзарту Қарастырылмаған
Банк салымын мерзімінен бұрын бұзу шарттары 1.орналастырудың нақты мерзімі 1 айдан аз болған кезде сыйақы төлеу (есептеу) - көзделмеген.
2. орналастырудың нақты мерзімі - 1 ай және одан көп болған кезде есептелген/төленген сыйақы "Талап етілгенге дейінгі" салымның сыйақы мөлшерлемесі бойынша қайта есептеледі және төленеді
3.Жинақ салымын қайтару салымшының талабы түскен сәттен бастап күнтізбелік отыз күннен ерте емес мерзімде жүзеге асырылады.
Ерекше шарттар ҚР ҰБ ресми сайтында жарияланған банктік емес заңды тұлғалардың ЕДБ-ға тартылған банктік салымдары бойынша орташа алынған сыйақы мөлшерлемесі 1%-ға азайған жағдайда, Банк біржақты тәртіппен құқылы:
1) салымның Ең жоғарғы сомасының мөлшерін салым бойынша Төмендетілмейтін қалдыққа дейін төмендету;
2) салымның бір бөлігін Салымшының ағымдағы шотына қайтаруды жүзеге асыруға;
3) қосымша жарналарды қабылдауды тоқтатуға.


Кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын жеке тұлғалар үшін:

ҚР «Депозиттерге міндетті кепілдік беру туралы» Заңының 18-бабына сәйкес салым депозиттерге міндетті кепілдік беру объектісі болып табылады. Салым бойынша кепілдіктің ең жоғары (шекті) сомасы – Банкте орналастырылған ҚР «Депозиттерге міндетті кепілдік беру туралы» Заңының 18-бабында белгіленген кепілдіктің (кепілдік өтемінің) ең жоғары (шекті) мөлшерін құрайтын жинақ шотындағы ақша қалдығының сомасына сүйене отырып, Банктің барлық банктік операцияларды жүргізуге арналған лицензиясынан айырылған күнгі кепілдік өтемінің сомасы. Салымшының Банкте кепілдік берілетін депозиттердің бірнеше түрлері болған жағдайда, «Қазақстандық депозиттерге кепілдік беру қоры» АҚ олар бойынша депозиттің әрбір түрі бойынша жеке белгіленген кепілдік өтемнің ең жоғары мөлшері шегінде, бірақ жиырма миллион теңгеден асырмай жиынтық кепілдік өтемін төлейді.

Кеңес алу үшін және сұрақтар туындаған кезде Банк бөлімшелеріне жүгініңіз немесе өзіңіздің Клиенттік менеджеріңізбен байланысыңыз.

Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ анықтама қызметінің телефон нөмірлері: +7(727)330-50-50, 5050 – ұялы телефоннан қоңырау шалу тегін