ОБ үшін ақшалай өтем түрінде қамтамасыз етілетін Кредит/Кредиттік желі

Валюта

KZT/RUВ

Сома

Жеке белгіленеді, бірақ ақшаны ақшалай өтеу сомасынан аспайды.

Мерзімі

Жеке белгіленеді

Мақсаты

Айналым қаражатын толықтыру және/немесе құжаттамалық және/ немесе кепілдік операциялар және/ немесе Инвестициялар

Сыйақы

Тіркелген мөлшерлеме жеке белгіленеді

Комиссиялар

Банктің қолданыстағы тарифтеріне сәйкес жеке белгіленеді/Банктің тарифтеріне сәйкес алынады

Қамтамасыз ету

Клиент/кепіл беруші мәміле бойынша қамтамасыз ету үшін ұсынған және Банктің арнайы шотына (кепілсалым) орналастырылған ақша (ақшалай өтем).
4 750 000 000 ₸ дейін

84 айға дейін

Ай сайынғы төлем

Төлемдердің жалпы сомасы

Артық төлемнің жалпы сомасы