Кредит/ақшамен жабылған кредиттік желі

Нысаналы мақсаты Кредит валютасы Кредит сомасы Кредит мерзімі Мөлшерлеме Қамтамасыз етуі
 • Айналым қаражатын толықтыру және / немесе;
 • Негізгі құралдарды сатып алу және жетілдіру;
 • Ұзақ мерзімді активтерге күрделі шығындар;
 • Инвестициялық мақсаттар (жобалық қаржыландырудан басқа);
 • Жоғарыда аталған мақсаттарға берілген берешекті қайта қаржыландыру.

 • KZT;
 • RUB.

Максималды сома көрсетілген сомадан артық болмау керек:
 • 150 000 000 RUB (шешім қабылдау күніне KZT баламасы немесе өкілеттік аясында USD/EUR) - 36 айдан артық емес мерзімде.
Максималды сома Банктің талаптарын ескере отырып, Клиенттің міндеттемелері бойынша Кепіл беруші кепілде/вексельде қамтамасыз еткен ақша/вексельді жабу сомасынан аспауға тиіс.

Максималды мерзімі 36 айға дейін:
 • 150 000 000 RUB аспайтын сомада (шешім қабылдау күніне KZT эквиваленті).Банктің БО шешімі бойынша жеке.

 • Банктің арнайы шотына орналастырылған ақша (кепілзат);
 • Банктің кепілдік индоссаменті бар векселі кредиттік мәміле валютасы сияқты валютада.