Жабылған аккредитивтер
Максималды сома Валютасы Мерзімі Сыйақылар (комиссиялар) Қамсыздандыру
Жеке белгіленеді* KZT
USD
RUB
EURO
Жеке белгіленеді Банктің тарифтеріне сәйкес және шетелдік қаржы институтының комиссиялық сыйақысын ескере отырып, жеке белгіленеді. Операцияны қамтамасыз ету ретінде клиент/кепіл беруші берген және Банктің арнайы шотында (ипотека) орналастырылған ақша (қолма-қол ақша).
* жеке белгіленеді, бірақ ақшаны жабу сомасынан аспайды.