Жабық аккредитив

Сома Мерзім* Валюта Қамтамасыз ету
Клиенттің міндеттемелері бойынша кепіл беруші қамтамасыз еткен ақшаны (кепілзат) жабу сомасынан/берілген өкілеттіктер шеңберінде вексель сомасынан артық емес.
  • 84 айға дейін - 75 000 000 RUB аспайтын сомада (шешім қабылдау күніне KZT эквиваленті);
  • 60 айға дейін - 150 000 000 RUB аспайтын сомада (шешім қабылдау күніне KZT эквиваленті).

  • Резиденттің пайдасына - KZT;
  • Резидент еместердің пайдасына - KZT / RUB.

  • Банктің арнайы шотына орналастырылған ақша (кепілзат) 100%-дан кем емес;
  • Кепілдік индоссаменті бар Банктің векселі кредиттік мәміле валютасымен бірдей валютада.
*Аккредитивтің қолданылу мерзімі клиенттің талаптарына және Клиент пен оның серіктесі арасында жасалған шарт/келісімшарт талаптарына байланысты белгіленеді.

Байланысушы тұлға Шағын бизнес жөніндегі директор Аскаров Болат, ұялы тел.: +7 (708) 147 96 60, тел.:+7 (727) 330 4304, ішкі: 4304