Жабық аккредитивАккредитивтер көлемі
Аккредитивтер мерзімі Аккредитивтер валютасы Қамтамасыз етуі
  • Жабылған аккредитивтердің максималды сомасы-берілген өкілеттіктер шеңберінде клиенттің міндеттемелері бойынша кепіл беруші қамтамасыз еткен ақшаны (кепілзат) жабу сомасынан/вексель сомасынан аспайды.
  • Аккредитивтің максималды мерзімі:
  • - 84 айға дейін-75 000 000 RUB аспайтын сомада (шешім қабылдау күніне KZT баламасы)
  • - 60 айға дейін-150 000 000 RUB (шешім қабылдау күніне KZT баламасы) аспайтын сомада.


  • Резиденттің пайдасына - аккредитивтер KZT-де ашылады.

  • Резидент еместердің пайдасына-аккредитивтер ҚР валюталық заңнамасын сақтаған жағдайда клиент/үшінші тұлға және оның серіктесі арасында жасалған келісім-шарттың/шарттың талаптарына сәйкес берілген өкілеттіктер шеңберінде KZT, RUB, USD, EUR ашылады.


  • Банктің арнайы шотына орналастырылған ақша (кепіл).
  • Банктің кепілдік индоссаменті бар векселі кредиттік мәміле валютасы сияқты валютада.