Жабылмаған аккредитив

Сома Мерзім* Валюта Қамтамасыз ету
 • 84 айдан аспайтын мерзімде 75 000 000 RUB (шешім қабылдау күніне KZT эквиваленті) артық емес;
 • 60 айдан аспайтын мерзімде 150 000 000 RUB (шешім қабылдау күніне KZT эквиваленті) аспайды.
 • 84 айға дейін - 75 000 000 RUB аспайтын сомада (шешім қабылдау күніне KZT эквиваленті);
 • 60 айға дейін - 150 000 000 RUB аспайтын сомада (шешім қабылдау күніне KZT эквиваленті).

 • Резиденттің пайдасына - KZT;
 • Резидент еместердің пайдасына - KZT / RUB.

 • жылжымайтын мүлік;
 • жылжымалы мүлік;
 • 100%-дан кем ақшаны жабу;
 • депозит;
 • басқа.
*Аккредитивтің қолданылу мерзімі клиенттің талаптарына және Клиент пен оның серіктесі арасында жасалған шарттың/келісімшарттың талаптарына байланысты белгіленеді.

Байланысушы тұлға Шағын бизнес жөніндегі директор Аскаров Болат, ұялы тел.: +7 708 147 9660, тел.:+7 (727) 330 4304, ішкі: 4304