Дербес деректерді жинауға және өңдеуге арналған келісім

Қоңырауға тапсырыс қалдыра отырып, Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ, БСН 080940010300, (бұдан әрі – Банк) өз еркім бойынша және өз мүддем бойынша жеке деректерімді жинауға, сақтауға және өңдеуге келісім беремін. Банк Қазақстан Республикасының заңнамасымен рұқсат етілген кез келген тәсілмен Банкке жауап беру/кеңес беру/ маған қызметтерді/операцияларды және оның серіктестерін ұсыну, шарттарды/келісімдерді жасау және орындау, Банктің міндеттемелерін орындау үшін Қазақстан Республикасының заңнамасын және (немесе) шет мемлекеттердің заңнамасын, егер жоғарыда аталған мақсаттар үшін талап етілсе, менің жеке деректерімді үшінші тұлғаларға беруге, оның ішінде жеке деректерді трансшекара арасыдна беруге Банктын құқығы бар. Көрсетілген келісім Банкке жазбаша өтініш жіберу арқылы келісімді қайтарып алғанға дейін мерзімсіз әрекет етеді.