Дивидендтер төлеу туралы ақпарат

17.08.2018 Банк ВТБ (Қазақстан) Акционерлік қоғамы Еншілес ұйымы «Қазақстан Қор Биржасы» АҚ Листингілік Ережелердің бабының 5-Қосымшаның 4-кестесіне 4.1. 1 888 476 878, 62 (бір миллиард сегіз жүз сексен сегіз миллион төрт жүз жетпіс алты мың сегіз жүз жетпіс сегіз және 100/62) теңге сомасында дивидендтер төленгені туралы хабарлайды. Дивидендтерді төлеу күні 2018 жылғы 15 тамызда болды. Бір жай акцияға дивиденд мөлшері 690,31(алты жүз тоқсан және 100/31) теңгені құрады.