Директорлар кеңесінің шешімі

06.09.2017

Акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес акционерлер мен инвесторлардың назарына жеткізілетін ақпараттар, мәселелер тізбесі бойынша директорлар кеңесі қабылдаған шешімдер туралы ақпарат.

1) Акционерлік қоғамның толық атауы және орналасқан жері - Банк ВТБ (Қазақстан) Акционерлік қоғамы Еншілес ұйымы, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Тимирязев к-сі, 28 «в» үй.

2) директорлар кеңесінің жалпы жиналысы өтетін күн, уақыт және орны – 04.09.2017ж., Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Тимирязев к-сі, 28 «в» үй;

3) директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген сұрақтар:

1.            2017 жылғы 01 шілдедегі жай-күйі бойынша басқару есептілігін қарау туралы.

2.            Банк және оның қызметкерлерінің саясатты және Банктің өзге ішкі құжаттарының талаптарын сақтау туралы есептерін қарау туралы.  

3.            Комплаенс-бақылау және қаржы мониторинг басқармасының 2017 жылдың 2-тоқсаны үшін есептерін қарау туралы.   

4.            2016 жыл үшін ҚР ҰБ №29 Екінші деңгейдегі банктерге арналған тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйелерін қалыптастыру ережелерін сақтаудың мониторингін қарау туралы.

5.            Банк клиентіне арналған жеке тарифті белгілеу туралы.  

6.            Банк клиентіне арналған жеке тарифті белгілеу туралы.  

7.            Банк клиентіне арналған жеке тарифтік пакетті белгілеу туралы.   

8.            Кредит Комитетінің шешімін бекіту туралы.  

9.            Банктің Директорлар Кеңесінің активтер мен пассивтерді басқару бойынша Комитетінің дербес құрамын өзгерту туралы.   

10.        Банктің Ішкі аудит басқармасының 2017 жылғы 1-тоқсан үшін Есебін қарау туралы.  

11.        Банктің 2017-2019 жылға стратегиясын бекіту туралы.   

 

4) қабылданған шешімдер:

1. 2017 жылғы 01 шілдедегі жай-күйі бойынша Банктің басқарушылық есептілігі назарға алынсын, оған қоса:                                  

·           2017 жылғы 01 шілдедегі жай-күйі бойынша негізгі қаржылық көрсеткіштер бойынша басқарушылық есептілігі;     

·           2017 жылғы 01 шілдедегі жай-күйі бойынша кредиттік тәуекелдер бойынша басқарушылық есептілігі;    

·           2017 жылғы 01 шілдедегі жай-күйі бойынша қаржылық тәуекелдер бойынша басқарушылық есептілігі;   

·           2017 жылғы 01 шілдедегі жай-күйі бойынша нарықтық тәуекелдер бойынша басқарушылық есептілігі  

·           2017 жылғы 01 шілдедегі жай-күйі бойынша стресс – тестілеу және салалық тәуекелдердің нәтижелері туралы есеп;  

·           2017 жылғы 01 шілдедегі жай-күйі бойынша операциялық тәуекелдер бойынша басқарушылық есептілігі 2017 жылғы 01 шілдедегі жай-күйі бойынша «Проблемалық берешек», «Әлеуетті-проблемалық берешек» және «Қадағалау» (Watch-List) мәртебелері бар берешектің серпіні туралы есеп;  

·           2017 жылғы 01 шілдедегі жай-күйі бойынша өтімділік деңгейінің ағымдағы жағдайы туралы есеп;   

·           2017 жылғы 01 шілдедегі жай-күйі бойынша кредиттік тәуекелге ұшырағыштықтың мөлшері (деңгейі) туралы есеп;   

·           2017 жылғы 01 шілдедегі жай-күйі бойынша Банктің әкімшілік-басқару шығындарының сметасын орындау туралы есеп;      

·           Банктің депозиттік қоржынының шоғырлануын талдау. Депозиттердің орташа сараланған мерзімі;  

2. Банк және оның қызметкерлерінің саясатты және банктің өзге ішкі құжаттарының талаптарын сақтау туралы есептері назарға алынсын, оған қоса:  

·           2017 жылғы 01 шілдедегі жай-күйі бойынша Кредиттік Саясатты орындау туралы есеп. 2017 жылғы 2-тоқсанға Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ-ның және оның қызметкерлерінің Тарифтік саясатты сақтау туралы есебі;

·           2017 жылғы 2-тоқсанға Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ-ның және оның қызметкерлерінің Рентабельділікті басқару саясатын сақтау туралы есебі 2017 жылғы 2-тоқсанға Банктің реттеушілік есептілігінің жасақталуы мен берілуінің толықтығына, растылығы мен уақыттылығына мониторинг пен бақылаудың нәтижелері туралы есеп;    

3. Комплаенс-бақылау және қаржы мониторингі басқармасының 2017 жылғы 2-тоқсанның есептерін назарға алу:

·           «2017 жылғы 2-тоқсанға Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ комплаенс жүйесі тиімділігінің көрсеткіштерін орындау туралы» есеп;    

·           «2017 жылғы 2-тоқсанға Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ клиенттерінен келіп түсетін өтініштерді талдау нәтижелері туралы» есеп;     

·           2017 жылғы 2-тоқсанға Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ-да анықталған іскерлік беделін жоғалту тәуекелінің факторлары, параметрлері туралы есеп;   

4. 2016 жыл үшін ҚР ҰБ №29 Екінші деңгейдегі банктерге арналған тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйелерін қалыптастыру ережелерін сақталуына жүргізілген мониторингті назарға алу;  

5. Банк Басқармасы шешімінің (15.08.2017 жылғы №36 хаттамадан № 3 үзінді-көшірме) талаптарына сәйкес Банк клиентіне арналған жеке тарифті белгілеу мақұлдансын.    

6. Банк Басқармасы шешімінің (08.08.2017 жылғы №35 хаттамадан №5 үзінді-көшірме) талаптарына сәйкес Банк клиентіне арналған жеке тарифті белгілеу мақұлдансын.  

7. Банк Басқармасы шешімінің (08.08.2017 жылғы №35 хаттамадан №2 үзінді-көшірме) талаптарына сәйкес Банк клиентіне арналған есептік-кассалық қызмет көрсету бойынша жеке тарифтік пакетті белгілеу мақұлдансын.     

8. Банктің Директорлар Кеңесінің тұсындағы Кредиттік Комитеттің 19.07.2017 жылғы №17 шешімін бекіту.     

9.     Банк ВТБ (Қазақстан) Акционерлік қоғамы Еншілес ұйымы Директорлар Кеңесінің активтер мен пассивтерді басқару бойынша Комитетінің дербес құрамы осы хаттаманың қосымшасына сәйкес бекітілсін.   

10. Банктің Ішкі аудит басқармасының 2017 жылғы 1-тоқсаны үшін жұмысы туралы Есебін назарға алу.    

11. Банктің 2017-2019 жылға стратегиясын бекіту.