Заңды тұлғаларға арналған «Интернет-банкинг» («VTB Online banking») жүйесінде қашықтан банктік қызмет көрсету шартына өзгерістер енгізу туралы хабарлама

17.11.2015

Құрметті Клиенттер!
 

Сізге Заңды тұлғаларға арналған «Интернет-банкинг» («VTB Online banking») жүйесінде қашықтан банктік қызмет көрсету шартына өзгерістерді оларды жаңа редакцияда бекіту жолымен енгізгені және олар 2015 жылғы 23 қарашадан бастап күшіне енетіні туралы хабарлаймыз (05.11.2015 жылғы №61 Басқарма шешімімен бекітілген).
 

Сіз Заңды тұлғаларға арналған «Интернет-банкинг» («VTB Online banking») жүйесінде қашықтан банктік қызмет көрсету шартының жаңа редакциясымен Банктің ресми сайтында мына мекен-жай бойынша: (http://www.vtb-bank.kz/online_banking/documents/ таныса аласыз.