Клиенттерге арналған ақпарат.

04.05.2014 Клиенттерге арналған ақпарат. Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ жеке тұлғалармен жасалған банктік қарыз шарты бойынша мерзімі өткен берешектерді өтеу кезектілігінің өзгертілуі туралы хабарлайды. Төлем кезектілігі өзгерістерінің күшіне енген күні - 04.05.2014 жыл.