Валюта айырбастау

VTB08-0105.jpgКлиенттерінің тапсырысы бойынша шетелдік валютаны теңгеге немесе басқадай шетел валютасына сату/сатып алу

ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ түрлі шетел валютасымен, соның ішінде  еркін конвертацияланатын, шектеулі конвертацияланатын валюталармен айырбастау операцияларын жүзеге асырады: Шетелдік валютаны теңгеге, рубльге және бақадай шетел валютасына сату/сатып алу.

ВТБ (Қазақстан) Банкі АҚ ЕҰ шоттары ВТБ банкінде ашылған заңды тұлғалардың тапсырыстары бойынша қолма қол емес ақшаны айырбастау операцияларын жүзеге асырады.


Шетелдік валютаны сатып алуға, сатуға тапсырыстарды рәсімдеу

Заңды тұлғалардың шетелдік валютаны сатып алуға тапсырыстары (резиденттер мен бейрезиденттер) және сатуға тапсырыстары (бейрезиденттер)  келесі мақсаттарда жүзеге асырылулары мүмкін:

  • қолма қол шетелдік валютамен айырбастау операцияларын жүзеге асыру;
  • резиденттен / бейрезиденттен тауарлар мен материалдық емес активтерді сатып алу;
  • резиденттің / бейрезиденттің қызметтерін пайдалану;
  • резидентке / бейрезидентке қарыздар беру;
  • резиденттерден / бейрезиденттерден алынған қарыздар бойынша міндеттемелерді орындау;
  • резидентпен / бейрезидентпен бағалы қағаздар бойынша жүзеге асырылған операциялар бойынша есептесулер;
  • резиденттерге / бейрезиденттерге еңбекақы төлеу;
  • резиденттерге / бейрезиденттерге іссапарлық және өкілдік шығындарды төлеу;
  • басқадай төлемдер.