Кредиттер мен кредиттік желілер

VTB08-0105.jpgКлиенттерінің қажеттіліктеріне орай, ВТБ (Қазақстан) Банкі АҚ ЕҰ теңгедегі, рубльдегі және шетел валютасындағы кредиттерді ұсынады.


Кредит сомасының ең жоғарғы шегі (беру шегі, қарыз шегі және олардың қосындысы) клиент қажеттіліктерін ескере отырып және оның кредиттік қабілеттілігін, Банктегі кредиттік тарихын, кредит беріліп отырған жоба ерекшеліктері және т.б. бағалау негізінде анықталады. 

Кредиттік қорлардың берілуінің міндетті шарты – клиенттің ВТБ Банкінде шоттың, оң кредиттік тарихтың (қарыз алушы бұрын кредит алған жағдайда) және клиент тапсырған жоба талдауының оң талдауының болуы табылады.

Клиент қажеттіліктеріне байланысты кредиттік желілер не беру шегі не қарыз шегі белгіленген болуы мүмкін. Кредиттік желі бойынша берілген кредит берілу шарттарына сәйкес бірден толық сомада немесе бөлшектеп берілуі мүмкін.


Кредиттік желі бойынша қамтамасыз ету ретінде Банк қабылдайды: 

  • клиенттің жылжымайтын мүлігін, негізгі құралдарын, тауарлық-материалдық қорларын, мүліктік құқықтарын кепілдікке қою;
  • ресейлік және шетелдік эмитенттердің ликвидті бағалы қағаздарын кепілдікке қою;
  • сенімді банктердің немесе төлеу қабілеті бар кәсіпорындардың кепілдіктері (кепілгерлігі);
  • Қарыз алушының контрагенттерінің қарыздық міндеттемелері және басқадай активтер.