«Талап етілмелі» депозиті

Аты Шарт
Салым ұсынылатын клиенттер сегменті
заңды тұлғалар (резиденттер және резидент еместер)
Операциялар валютасы
теңге, АҚШ доллары, еуро, ресей рублі
Салымды орналастыру мерзімі
Мерзімі шектеусіз;
Салым бойынша сыйақы мөлшері

Теңге – жылдық 0,1%.

АҚШ доллары – жылдық 0,05%.

Еуро – жылдық 0,001%.

Ресей рублі – жылдық 0,05%.
Сыйақының жылдық тиімді мөлшерлемесі
Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының талаптарына сәйкес есептелетін, қызметтер бойынша дұрыс, жылдық, тиімді, салыстырмалы есептелетін сыйақы мөлшерлемесі
Салым бойынша сыйақы төлеу
жылдың соңғы жұмыс күні.
Салымның ең аз сомасы
кемінде 1 500 000 теңге, 40 000 АҚШ доллары, 500 000 еуро, 1 500 000 Ресей рублі.
Салым бойынша төмендетілмейтін қалдық
кемінде 1 500 000 теңге, 40 000 АҚШ доллары, 500 000 Еуро, 1 500 000 Ресей рублі
Салымға қосымша жарналар
Салымға қосымша жарналарға шектеусіз жол беріледі.
Салым сомасын ішінара алып қою
Салым сомасын ішінара алып қоюға салым сомасы салым бойынша төмендетілмейтін қалдық сомасынан кем емес мөлшерде сақталған жағдайда жол беріледі.
Салым бойынша сыйақыны капиталдандыру
қарастырылмайды
Банктік салым шартын бұзу (тоқтату) талаптары

1) банк Салымы шартының талаптарына сәйкес Салым сомасын 1 (бір) айдан аз нақты орналастыру мерзімі кезінде сыйақы төлеу (есептеу) көзделмейді.

2) Салым сомасын орналастырудың нақты мерзімі 1 (бір) және одан көп ай болған кезде банк есептелген сыйақыны Салым сомасын орналастырудың нақты күндерінің саны үшін төлейді.