Әйел кәсіпкерлігіне шағын кредит берудің «Даму» кәсіпкерлігін дамыту қорының АҚ бағдарламасы.

Банк ВТБ (Қазақстан) кәсіпкерлерді Әйел кәсіпкерлігін шағын кредиттеу бағдарламасы бойынша қаржыландырады. Мақсаттық сегмент «Әйел кәсіпкерлігінің субъектілері»  -  заңды тұлғаны құрмай жеке кәсіпкер ретінде және әйел басшылығымен заңды тұлғалар кәсіпкерлік қызметін жүзеге асыратын әйелдер.
Кредит беру мерзімі 84 (сексен төрт) айдан аспай
Целевое назначение Кредита
  • Айналымдағы қаражатты толтыру;
  • Жаңа негізгі құралдарды сатып алу;
  • Негізгі құралдарды жаңарту;
  • Әйел кәсіпкерлігінің субъектілері Банкте, әріптестерінде, басқа банктерде, және басқа да кредит ұйымдарында бұрын алған қарыздарын қайта қаржыландыру .
Кредит бойынша сыйақының тиімді ставкасы Жылдық 14% (он төрт пайыздан) аспай
Қарыз алу валютасы теңге
Кредит сомасы 30 000 000 (отыз миллион) теңгеден аспай. Қолданыстағы кредитті қайта қаржыландыру кезінде – қайта қаржыландыратын қарыздың қалған берешек сомасы қайта қаржыландыру күнге 8 000 (сегіз мың) АЕК аспау қажет.
Кредит беру шарты
  • Заңды тұлғалар үшін – жарғы капиталына әйелдердің қатысу үлесі 50% кем емес, әйел-қызметкерлердің санымен қызметкерлердің жалпы санынан 30% кем емес.
  • Жеке кәсіпкерлер үшін - заңды тұлғаны құрмай жеке кәсіпкер ретінде кәсіпкерлік қызметін жүзеге асыратын әйелдер.