Шағын және орта кәсіпкерлік субъекттері үшін «Baiterek Venture Fund» АҚ Қоры арқылы «Қазына Капитал Менеджмент» АҚ қаражаттарының есебінен екінші деңгейдегі банктерді тартумен жеңілдіктік қаржыландыру бағдарламасы

Бағдарламаның жалпы шарттары:


Бағдарламаның мақсаты Шағын және орта бизнес компанияларының капиталына тікелей инвестицияларды дамыту есебінен кәсіпкерліктің тұрақты және балансталған өсімін қамтамасыз ету
Міндеттері
 • Экономиканың басым секторларында қызметті жүзеге асыратын, өсу әлеуеті және тұрақты қаржылық жағдайы бар шағын және орта бизнес компанияларға тікелей инвестициялар арқылы шикізаттық емес салаларды дамыту.
 • Өңделген өнімді аймақтық және халықаралық нарықтарға экспорттау әлеуеті бар жобаларға инвестициялау арқылы шикізаттық емес өнімнің экспортын қолдау.
Әзірлеуші «Қазына Капитал Менеджмент» АҚ
Оператор / Қор «Baiterek Venture Fund» АҚ (бұдан әрі – Қор)
Инвестициялар географиясы Қазақстан Республикасының аумағындағы Компаниялар (бұдан әрі – Компаниялар)
Инвестициялар сомасы 1 000 000 000 (бір миллиард) теңгеге дейін қоса алғанда
Қаржыландыру валютасы Теңге
Қорға қатысу үлесі 49%-ға дейін қоса алғанда
Сыйақының ақырғы мөлшерлемесі Капиталдандырусыз жылдық 8%-ға дейін
Инвестициялау мерзімі
 1. 1 жылдан 10 жылға дейін – инвестициялық жобалар үшін.
 2. 1 жылдан 5 жылға дейін – экспорттық операциялар және айналым капиталын толықтыру үшін
Қор инвестицияларын мақсатты қолдану
 • Инвестициялық жобаларды жүргізу.
 • Экспорттық операцияларды жүргізу.
 • Айналым капиталын толықтыру (ағымдағы қызметті қаржыландыру).
 • Қаржылық ұйымдардың алдындағы қаржылық берешекті өтеу (бірақ бір Компанияға инвестиция сомасынан 30%-дан артық емес)
Қаржыландыру құралдары Опциондық келісім бойынша опцион атқарушысының міндеттерімен Компанияның жарғылық капиталына қатысу үлестерін сатып алу
Инвестицияның қайтымдылығын қамтамасыз ететін құралдар Опциондық келісімнің қорытындысы және опцион атқарушысының опцион келісімі бойынша міндеттемелерін орындауды қамтамасыз етуге екінші деңгейлік банктің кепілі
Инвестиционные ограничения

Инвестициялар мыналарға бағытталына алынбайды:

 • Екінші деңгейдегі банктің ішкі нормативтік құжаттарымен анықталатын, теріс кредиттік тарихы бар Компанияны қаржыландыру.
 • Бюджетке салық және басқа да міндетті төлемдер бойынша мерзімі өтілген берешегі бар Компанияны қаржыландыру.
 • Компанияларды қаржыландыру, ол бойынша Қордың инвестициясы Компанияның қатысушыларына қатысу үлесін сатып алу-сату Шартында көрсетілген үлесті сатып алу жөніндегі соманы қоспағанда, жеке иелену және пайдалану (cash-out-қа тыйым) үшін төлеуге жолданатын болады.

Инвестициялар мыналарға бағыттала алынбайды:

 • Мақсаты алдағы уақытта қайта өңдеусіз, шикізатты (пайдалы қазбалар) табу және өткізу болып табылатын жобалар;
 • Алкоголь және темекі өнімдерін өндіру бойынша жобалар;
 • Ақшалай ұтыстары бар ойын бизнесін дамыту саласындағы жобалар (казино, бәс тігулер және т.б.);
 • Есірткі құралдарын, қаруды, психотроптық заттарды және олардың прекурсорларын өндірумен байланысты жобалар

Инвестициялар экономиканың тек белгілі-бір басым салаларыға ғана бағытталуы мүмкін.

Компанияларға қойылатын талаптар
 • Компаниялар Қазақстан Республикасының резиденттері болып табылады.
 • Компаниялар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің ұйымдық-құқықтық нысанындағы шағын немесе орта кәсіпкерлік субъекттері болып табылады.
 • Компания мемлекеттік кәсіпорындар/мекемелер, ұлттық басқарушы холдингтер, ұлттық компаниялар және акцияларының (жарғылық капиталына қатысу үлестерінің) елу және одан көп пайызы мемлекетке, ұлттық басқарушы холдингке, ұлттық холдингке, ұлттық компанияға тікелей немесе жанама түрде тиесілі ұйымдар, «Бәйтерек» Ұлттық басқарушы холдинг» АҚ-мен үлестес ұлттық компаниялар сондай-ақ жеке мекеме, және коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын кәсіпкерлер бола алмайды;
Толығырақ серіктестің сайтында: BVF жеңілдіктік қаржыландыру бағдарламасы