Даму - Оптима

Кепілдік түрі Әрекет етуші кәсіпкерлер үшін кепілдіктер
Кепілдік мөлшері Кредит сомасынан 50% артық емес
Кредиттің мақсаты 1). Инвестициялар
2). Айналым қаражаттарын толықтыру
3). Ағымдағы міндеттемелерді қайта қаржыландыру
Ең үлкен кредит сомасы 180 000 000 теңгеден артық емес,
Кепілдік мерзімі кредит мерзімінен артық емес
Сала/шектеулер Кепілдік беруге мына Кредиттер жатпайды:
1). Қор іске асыратын мемлекеттік кепілдік беру бағдарламасының шарттарына сәйкес келетін;
2). қаржы және сақтандыру қызметін қаржыландыруға бағытталған (64- 66 - Қаржы және сақтандыру қызметі);
Қарыз алушының жобаға жеке қатысуы жобаны өткізудің жалпы құнынан 20% кем емес.
Жобаға қатысатын кез келген мүлік жеке қатысу ретінде қарастырылады.
Кепілдік қамтамасыз ету ретінде ақша кепілінің болуы жобаға жеке қатысуы ретінде қарастырылады.
Кепілдік қамтамасыз ету 1). кредит сомасынан кепілдік құн бойынша 50%-дан кем емес 2). Кәсіпкер Банкпен келісілген мерзімде, инвестициялық мақсаттарға берілген Банктің Кәсіпкер Банкпен келісілген мерзімде, инвестициялық мақсаттарға берілген Банктің Кредиті есебінен сатып алынған барлық жылжитын және/немесе жылжымайтын мүлікті қосымша қамтамасыз ету ретінде ұсынуға міндетті.
Комиссия 1). Кепілдік Шартына қол қойғанға дейін берілетін кепілдік сомасынан 2,5%,
2). берілген кепілдік сомасы қалдығынан жыл сайын 2,5%
Ерекше шарттар Кредит бойынша негізгі қарызды өтеу/ішінара өтеу кезінде, егер Кепілдік шартында өзгедей келісілмесе, кепілдік сомасы қатысу мөлшеріне көбейтілген негізгі қарызды өтеу сомасына тең сомаға азайтылады.
Кепілдік түрі Жаңадан бастаушы кәсіпкерлер үшін кепілдіктер
Кепілдік мөлшері Кредит сомасынан 85% артық емес
Кредиттің мақсаты 1). Инвестициялар
2). Айналым қаражаттарын толықтыру
3). Ағымдағы міндеттемелерді қайта қаржыландыру
Ең үлкен кредит сомасы 30 000 000 теңгеден артық емес.
Кепілдік мерзімі кредит мерзімінен артық емес
Сала/шектеулер Кепілдік беруге мына Кредиттер жатпайды:
1). Қор іске асыратын мемлекеттік кепілдік беру бағдарламасының шарттарына сәйкес келетін;
2). қаржы және сақтандыру қызметін қаржыландыруға бағытталған (64- 66 - Қаржы және сақтандыру қызметі);
3) ДАМУ КДҚ АҚ іске асыратын мемлекеттік бағдарламалар шеңберінде кепілдік беру құралы түрінде мемлекеттік қолдау алғандар
Кепілдік қамтамасыз ету 1). кредит сомасынан кепілдік құн бойынша 15%- дан кем емес
2). Кәсіпкер Банкпен келісілген мерзімде, инвестициялық мақсаттарға берілген Банктің Кредиті есебінен сатып алынған барлық жылжитын және/немесе жылжымайтын мүлікті қосымша қамтамасыз ету ретінде ұсынуға міндетті.
Комиссия 1). Кепілдік Шартына қол қойғанға дейін берілетін кепілдік сомасынан 2,5%,
2). берілген кепілдік сомасы қалдығынан жыл сайын 2,5%
Ерекше шарттар Кредит бойынша негізгі қарызды өтеу/ішінара өтеу кезінде, егер Кепілдік шартында өзгедей келісілмесе, кепілдік сомасы қатысу мөлшеріне көбейтілген негізгі қарызды өтеу сомасына тең сомаға азайтылады.