Бланкілік тендерлік кепілдік

Банк ВТБ (Қазақстан) Бланкілік тендерлік кепілдік өнімі

бұл мазмұнында посттендерлік міндеттемелері жоқ тендерлік кепілдікті ұсыну


Қазақстан Республикасының резиденттеріне, заңды тұлғаларға арналған белгіленген кредиттеу лимит аясында мемлекеттік және мемлекеттік емес тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алу бойынша тендер/конкурстың әлеуетті қатысушылары тендерлік/конкурстық құжаттамада анықталған ережедегі тендерлік/конкурстық өтінімдерімен қамтамасыз етуде кепілдікті бір жолғы шығару, сондай-ақ кепілдікті шығару мүмкін.


Негізгі параметрлері Шарттары

Өнімнің жалпы сипаттамасы
  • Сыйақыны есептей отырып, ақшаны кепілге қоя отырып жабылған кепілдік;
  • Сыйақыны есептей отырып, ақшаны кепілге қоя отырып жабылған кепілдік Жабылған кепілдіктер бойынша банк алдындағы міндеттемелерді орындауды қамтамасыз ету ретінде ақшаны кепілмен беретін заңды тұлғалар/дара кәсіпкерлер;
  • Кепілге салынған ақшаға пайыздар есептеледі.
Кепілзат мерзімі Шығарылған кепілдік бойынша міндеттемелерді орындағанға дейін
Кепіл бойынша сыйақы мөлшерлемесі (жылдық) заңды немесе жеке тұлғалардың мерзімді депозиттері бойынша мөлшерлемелер шеңберінде кепілге қоюдың барлық мерзіміне белгіленеді
Кепіл бойынша сыйақы төлеу
  • ай сайын / тоқсан сайын;
  • мерзімнің соңында.
Кепілдік сомасы Кепіл сомасының 99% - на дейін
Кепілдік/кепілзат валютасы KZT, USD, EUR, RUR (кепілзат валютасы кепілдік валютасынан өзгеше болуы мүмкін)
Кепілақы сомасын ішінара алу Рұқсат етілген
Кепілзат сомасын мерзімінен бұрын қайтару Рұқсат етілген
Кепілақы сомасының қосымша жарналары Рұқсат етілген
Қосымша ақпарат Бірнеше тұлға/үшінші тұлғалар/жеке тұлғалар кепіл берушілер бола алады