ВТБ жаңалықтары (Қазақстан)

22 қаңтар 2015

Жаңа редакциядағы ағымдағы шотты ашу туралы қосылу шарттарының үлгілік нысандарын қолданысқа енгізу туралы

Құрметті клиенттер!

Сіздерге 2015ж. 02 ақпанынан бастап Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ-да қосылу нысанындағы ағымдағы шоттарды ашу туралы шарттардың жаңа редакциясы әрекетке енгізіледі деп хабарлаймыз:

Ағымдағы шотты ашу туралы қосылу Шарт (жеке тўлғаларға арналған)

Ағымдағы шотты ашу қосылу туралы Шарт (заңды тұлғаларға және олардың жекеше бөлімшелеріне (филиалдырана, өкілдіктеріне) арналған)

Ағымдағы шотты ашу туралы қосылу Шарт (дара кәсіпкерлерге, адвокаттарға, нотариустарға, жеке сот орындаушыларына, шаруа (фермерлік) қожалықтарға арналған)