ВТБ жаңалықтары (Қазақстан)

8 шілде 2014

Құрметті клиенттер!

Сіздерге 2014ж. 09 шілдеден бастап Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ-да қосылу нысанындағы ағымдағы шоттарды ашу туралы шарттардың жаңа редакциясы әрекетке енгізіледі деп хабарлаймыз:

Ағымдағы шотты ашу туралы қосылу Шарт (жеке тұлғаларға арналған)

Ағымдағы шотты ашу қосылу туралы Шарт (заңды тұлғаларға және олардың жекеше бөлімшелеріне (филиалдырана, өкілдіктеріне) арналған

Ағымдағы шотты ашу туралы қосылу Шарт (дара кәсіпкерлерге, адвокаттарға, нотариустарға, жеке сот орындаушыларына, шаруа (фермерлік) қожалықтарға арналған)

Жоғарыда аталған шоттарға қосылу үшін, Сіздерге қызмет көрсету орны бойынша тиісті оларға қосылу туралы өтінішке қол қою қажет.

Көрсетілген шарттар мен өтінімдердің нысандары "Заңды тұлғаларға" және "Жеке тұлғаларға" арналған бөлімдерде орналасқан.