Артық төленген соманы қайтару

Артық ұсталған соманы қайтару үшін өтінімді толтыру қажетҚұрметті Қарыз алушы!

Төлем тапсырмасының қаражаты бойынша негізгі кіріс көздерінің 50%-нан асатын өндіріп алынған соманы қайтару мәселесін қарастырудың  жалақы алу үшін шоттан ұсталған сомаға ҒАНА қатысты болатынына назар аударамыз.


Жалақыдан ұсталатын сома Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінің 115-бабына сәйкес, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жағдайларда жүргізіледі. («Төлемдер және төлем жүйелері туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 32-бабының 6-тармағы және «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабының 2-тармағының 1-тармақшасы).

Жеке тұлға болып табылатын борышкердің негізгі кіріс көздерінің 50%-нан асатын мөлшердегі міндеттемелерді есептен шығаруды болдырмау үшін: Банк жалақыны алу үшін ашылған шоттан төлем талабы бойынша артық өндірілген соманы қайтару мәселесін қарастыруға дайын.

Төлем талаптары бойынша артық ұсталған сомаларды қайтару кезіндегі әрекеттер алгоритмі:

 1. Келесідей әрекеттерді орындау керек:
  1. Өтінішті толтыру.
  2. Өтінішке келесідей растайтын құжаттарды тіркеу:
   • Даулы кезең ішіндегі жалақы туралы есептік парақ (ұйымның уәкілетті тұлғасының қолтаңбасы және мөрі (болған жағдайда) қойылған);
   • Уәкілетті тұлғалармен расталған және мөр қойылған даулы кезең ішіндегі ағымдағы шоттың банктік үзінді көшірмесі;
   • Жеке сот орындаушысының жалақыдан және басқа да кіріс түрлерінен өндіріп алу туралы қаулысының көшірмесі;
   • Халықтың әлеуметтiк жағынан осал топтары санатына (бұдан әрi - ӘЖОТ) жатқызылу күйін растайтын ресми құжаттың көшiрмесi (қолданылған жағдайда).
  3. Өтінішті растайтын құжаттармен бірге Банктің жақын жердегі бөлімшесіне тапсыру немесе құжаттардың сканерленген көшірмелерін Банк сайтындағы тиісті нысанға тіркеу.
 2. Ұсынылған ақпарат жеткіліксіз болған жағдайда немесе ұсынылған құжаттарда артық ұсталған ақшаның есебін анықтау мүмкін болмаса, Банк қосымша ақпаратты сұрауға құқылы.
 3. Егер күнкөріс минимумы мөлшеріне кем болмайтын мөлшердегі жеке тұлғаның ағымдағы шотында сақталатын ақша сомасын ескеріп, ТТ бойынша және сот орындаушысы тарапынан өндірілген сома осы кезең ішінде жалақы сомасының 50%-нан асатын болса, Өтініш беруші өтініш келіп түскен күнге дейін 2 қатар айдан аспайтын кезең ішінде ТТ бойынша артық өндіріп алынған соманы ішінара қайтарып алуға құқылы.
 4. Өтініш келіп түскен күнге дейін 2 қатар айдан асатын кезең ішінде ТТ бойынша артық өндіріп алынған соманы ішінара қайтарып алу жеке қарастырылады.