Тарифтік пакеттер

Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ заңды тұлғаларға, жеке кәсіпкерлерге, жеке нотариустарға, адвокаттарға, жеке сот орындаушылары мен шаруа (фермерлік) қожалықтарына (шағын және орта бизнес) есеп айырысу-кассалық қызмет көрсету бойынша жеңілдіктер мен тегін қызметтер жиынтығын ұсынады.

NEW Орта бизнес клиенттеріне арналған тарифтік пакеттер
NEW Шағын бизнес клиенттеріне арналған тарифтік пакеттер