Арнайы депозит «Недропользователь»


Қазіргі уақытта өнімінің шарттары ҚР заңнамасына сəйкес өзектелуде. Салымды қажеттілігіне қарай жеке шарттармен ҚР заңнамасының талаптарына сəйкес жəне Банктің ішкі талаптарын ұстанумен ашуға болады.

Аты Шарт
Салым ұсынылатын клиенттер сегменті
Заңды тұлғалар, олардың филиалдары мен өкілдіктері
Өнімнің жалпы сипаттамасы
Қазақстан Республикасының жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы заңнамасының талаптарына сәйкес жер қойнауын пайдалану жөніндегі операциялардың салдарын жою мақсатында жер қойнауын пайдаланушының тарату қорын қалыптастыруға байланысты жарна.
Салымды орналастыру кезеңі
жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізуге арналған келісімшарттың талаптарына және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес
Депозит валютасы

KZT, RUB (депозит валютасы жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшартта белгіленуі мүмкін)

Салымның ең төменгі сомасы
Шектелмейді
Сыйақы мөлшерлемесі
Жеке белгіленеді
Клиенттер санаты
Жер қойнауын пайдаланушылар
Сыйақыны төлеу
Әрбір жарты жыл сайын
Қосымша жарналар
Жол беріледі
Ішінара алу / мерзімінен бұрын бұзу
Банкке Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын құзыретті органның жазбаша рұқсатын (келісімін) берген кезде жол беріледі
Сыйақыны капиталдандыру
Қарастырылмаған
Банк салымы Шартын мерзімінен бұрын бұзу шарттары

1) ақша жинақ шотына есепке жатқызылған күннен бастап Салым сомасын 6 (алты) айға дейін нақты орналастыру мерзімі кезінде есептелген сыйақы төленбейді; 

2) Салым сомасын орналастырудың нақты мерзімі жинақ шотына ақша есепке жатқызылған күннен бастап 6 (алты) ай және одан көп ай болған кезде есептелген (төленген) сыйақы Банктік салым шартына қол қойылған күні қолданыста болған талап етілгенге дейінгі салым бойынша белгіленген мөлшерде қайта есептеледі және төленеді.

Салым мерзімін ұзарту
Қарастырылмаған