«Лояльный» депозиті

Аты Шарт
Салым ұсынылатын клиенттер сегменті
Заңды тұлғалар, олардың филиалдары мен өкілдіктері
Салымды орналастыру мерзімі

Теңгемен – 1 (бір) айдан 24 (жиырма) төрт айға дейін.

Операциялар валютасы
KZT, RUB
Сыйақыны төлеу
Ай сайын (әр айдың соңғы жұмыс күні)
Салымның ең аз сомасы
жеке белгіленеді
Салымның ең жоғарғы сомасы
жеке белгіленеді
Төмендетілмейтін қалдық мөлшері
жеке белгіленеді
Сыйақы мөлшерлемесі
жеке белгіленеді
Қосымша жарналар
Салымның ең жоғары сомасынан аспаған жағдайда жол беріледі
Ішінара алу
салым сомасы төмендетілмейтін қалдық сомасынан кем емес мөлшерде сақталған жағдайда жол беріледі
Сыйақыны капиталдандыру
Қарастырылмаған
Ұзарту
Қарастырылмаған

Қосымша ақпарат

Банк Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда, тәртіппен және мөлшерде төленуге жататын сыйақы сомасынан салықтар мен басқа да міндетті төлемдерді дербес ұстап қалады
Банк салымын мерзімінен бұрын бұзу шарттары

1. Салым сомасын орналастырудың нақты мерзімі 1 (бір) айдан аз болған кезде, банктік салым Шартының талаптарына сәйкес сыйақы төлеу (есептеу) көзделмейді.

2. салым сомасын 1 (бір) және одан көп ай нақты орналастыру мерзімі кезінде есептелген / төленген сыйақы банктік салым Шартына сәйкес салым сомасы үшін белгіленген сыйақы мөлшерлемесі бойынша қайта есептеледі және төленеді