«Лояльный» депозиті

Аты Шарт
Салым ұсынылатын клиенттер сегменті
Заңды тұлғалар, олардың филиалдары мен өкілдіктері
Салымды орналастыру мерзімі

Теңгемен – 1 (бір) айдан 24 (жиырма) төрт айға дейін.

АҚШ долларымен – 3 (үш) айдан 12 (он екі) айға дейін
Операциялар валютасы
теңге, АҚШ доллары
Сыйақыны төлеу
Ай сайын (әр айдың соңғы жұмыс күні)
Салымның ең аз сомасы
5 000 000 теңгеден, 35 000 USD кем емес;
Салымның ең жоғарғы сомасы
Салымның бастапқы сомасынан 150%-дан артық емес
Төмендетілмейтін қалдық мөлшері
5 000 000 теңгеден, 35 000 USD кем емес;
Сыйақы мөлшерлемесі
жеке белгіленеді
Қосымша жарналар
Салымның ең жоғары сомасынан аспаған жағдайда жол беріледі
Ішінара алу
салым сомасы төмендетілмейтін қалдық сомасынан кем емес мөлшерде сақталған жағдайда жол беріледі
Сыйақыны капиталдандыру
Қарастырылмаған
Ұзарту
Қарастырылмаған

Қосымша ақпарат

Банк Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда, тәртіппен және мөлшерде төленуге жататын сыйақы сомасынан салықтар мен басқа да міндетті төлемдерді дербес ұстап қалады
Банк салымын мерзімінен бұрын бұзу шарттары

1. Салым сомасын орналастырудың нақты мерзімі 1 (бір) айдан аз болған кезде, банктік салым Шартының талаптарына сәйкес сыйақы төлеу (есептеу) көзделмейді.

2. салым сомасын 1 (бір) және одан көп ай нақты орналастыру мерзімі кезінде есептелген / төленген сыйақы банктік салым Шартына сәйкес салым сомасы үшін белгіленген сыйақы мөлшерлемесі бойынша қайта есептеледі және төленеді