Салым «Тиімді»

Негізгі параметрлері
Шарттары
Салым ұсынылатын клиенттер сегменті
Заңды тұлғалар / жеке кәсіпкерлер / шаруа (фермер) қожалықтары, жеке нотариустар
Салымды орналастыру мерзімі

Теңгемен (ЗТ / ЖТ) - 6,9,12,18 және 24 ай

АҚШ долларында (ЗТ) - 6,9,12 ай

АҚШ долларында (ЖТ) - 6,9,12,18 және 24 ай

Операциялар валютасы
теңге, АҚШ доллары
Сыйақыны төлеу
ай сайын
Салымның ең аз сомасы (төмендетілмейтін қалдық)

теңгемен — 500 000;

АҚШ долларында — 3 000;

Салымның ең жоғарғы сомасы
Салымшының жинақ шотына жарнаның бастапқы сомасынан 150% артық емес
Қосымша жарналар
Кез келген кезеңділікте көзделеді
Ішінара алу
Салым сомасы төмендетілмейтін қалдық сомасынан кем емес мөлшерде сақталған жағдайда рұқсат етіледі
Сыйақыны капиталдандыру
қарастырылмаған
Банк салымы Шартын мерзімінен бұрын бұзу шарттары

1) банк салымы Шартының талаптарына сәйкес Салым сомасын 1 (бір) айдан аз іс жүзінде орналастыру мерзімі кезінде есептелген сыйақыны төлеу көзделмейді;

2) салым сомасын нақты орналастыру мерзімі 1 (бір) және одан көп ай болған кезде есептелген/төленген сыйақы салымды орналастыру күндерінің нақты саны үшін Банктік салым шартына қол қойылған күні қолданыста болған талап етілгенге дейінгі салым бойынша белгіленген мөлшерде қайта есептеледі және  төленеді.

Ұзарту
қарастырылмаған
Сыйақы мөлшерлемесі
жеке белгіленеді