Стабильный (Тұрақты) депозиті

Негізгі параметрлері
Шарттары
Салым ұсынылатын клиенттер сегменті
Жеке кәсіпкерлер / шаруа (фермер) қожалықтары, жеке нотариустар/ жеке сот орындаушылары, кәсіби медиаторлар, адвокаттар.
Салымды орналастыру мерзімі

Минималды мерзім  KZT, USD, RUB  - 7, 13 ай;

Максималды мерзім KZT, USD, RUB  - 12 26 ай;

Операциялар валютасы
KZT, USD, RUB
Сыйақыны төлеу
Айдың соңғы күнінде жинақ шотындағы Салым сомасына ай сайын капиталдандырылады.
Салымның ең төменгі сомасы

500 000  KZT,

1 000  USD

85 000 RUB

Салымның ең жоғарғы сомасы

1 800 000 000 KZT,

5 000 000 USD

300 000 000 RUB

Салым бойынша сыйақы мөлшері
жеке белгіленеді
Қосымша жарналар
жеке белгіленеді
Ішінара алу
жеке белгіленеді
Сыйақыны капиталдандыру
Қарастырылған 
Ұзарту

Салымды Орналастырудың алдыңғы мерзімі аяқталған күннен бастап салымды орналастырудың Ең ұзақ мерзіміне дейін Салымды орналастыру мерзімін ай сайынғы негізде 1 ай мерзімге автоматты түрде ұзарту көзделген. Салымшы банкке жазбаша өтініш беру арқылы Салымды Орналастыру мерзімін ұзартудан бас тартуға құқылы.

Ұзарту саны - Салымның Ең ұзақ мерзіміне байланысты 5 (бес), 13 (он үш) реттен артық емес)

Банк салымын мерзімінен бұрын бұзу шарттары

    Салым мерзімінен бұрын жабылған жағдайда Салым шарттары бұзылған болып есептеледі, бұл Банкке сыйақыны есептеуді және төлеуді қолдану құқығын береді

    Салымда ақша орналастырылған нақты күндер саны үшін Салым валютасына қарамастан 0,1% - ға тең талап етілгенге дейінгі мөлшерлеме бойынша.